Steun ons en help Nederland vooruit

Bouwlocaties

Sinds begin oktober is er veel beroering in onze gemeente over het plan van het college om dertien locaties voor (mogelijke) woningbouw aan te wijzen. Informatie over het hoe en waarom van dat plan vind je op onze site onder ‘Actueel’. We hebben dan ook intensieve weken achter de rug.

Op de AAV van 4 november vond tijdens het openbare deel een pittige discussie plaats. Er zijn sinds eind oktober drie inspraakavonden geweest waar letterlijk honderden inwoners hun overwegend kritische mening over de plannen hebben gegeven (zie de notitie en de inspraakreacties).

Lees verder