Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 maart 2014

D66: een zwembad voor kinderen, ouderen en sporters

De kranten staan er vol van: een zwembad voor De Bilt. Dat het bad er moet komen, dáár is de politiek het over eens. Maar wat voor bad moet dat worden? D66 kiest voor een duurzaam en toegankelijk zwembad voor iedereen: kinderen, ouderen en sporters.

 

D66 wil wel: een betaalbaar zwembad voor iedereen

  • D66 wil een zwembad dat niet alleen voor sporters geschikt is, maar voor iedereen. Dus om je eerste zwemlessen in te krijgen, leuk om in te spelen, toegankelijk voor ouderen en gehandicapten en om zomaar een keer te kunnen zwemmen als het je uitkomt.
  • D66 wil een nieuw zwembad met de faciliteiten die we nu ook hebben, voor de huidige zwemlasten op de begroting. Deze waren in 2012 € 425.000, inclusief de subsidie voor de waterpoloclub. In andere gemeenten blijkt het in deze tijd prima voor deze kosten te kunnen, waarom dan niet in De Bilt?
  • Concreet wil D66 dat er vóór het najaar een uitgewerkt plan en een besluit is genomen over een doelmatig zwembad waar een breed publiek plezier van kan hebben.

D66 wil niet: een duur bad alleen voor sporters

  • Het plan ‘Brandenburg 2.0’ van de Stichting Water, dat GroenLinks/PvdA nog snel wilde doordrukken, voorziet wel in een sportbad met tribune, maar er komt geen speelbad voor kinderen. Bij het plan komt bijna de helft van het gemeenschapsgeld ten goede aan de ca. 200 actieve leden van de waterpoloclub. Dat is elk jaar € 1.500 per lid. De andere helft is voor de overige 42.000 inwoners van De Bilt.
  • Het plan voorziet NIET in vrij recreatief zwemmen. Je kunt een jaarkaart kopen voor ca. € 250 om een jaar lang banen te mogen zwemmen. Kinderen vrij spelen? Nee. Vriendje of vriendinnetje van elders? Kan niet mee.
  • Zwemmen voor ouderen, baby- en peuters en minder validen wordt afgeschaft. Er is geen stuiver gereserveerd voor deze speciale doelgroepen, laat staan een geschikt apart basin. Kortom: dit is niet het plan waar 10.000 handtekeningen voor zijn opgehaald.
  • Het plan kost een slordige 1 miljoen euro per jaar gedurende de komende 30 jaar. Daarvan komt, voorzichtig ingeschat, bijna € 675.000 per jaar ten laste van de gemeente. Dat is niet ‘slechts een ton meer’, maar 250.000 meer dan we nu betalen. Een hoge gemeenschapslast, zeker in een tijd van gedwongen bezuinigen en toenemende financiële risico’s door de nieuwe taken die de gemeente krijgt op het gebied van zorg, jeugd en werkgelegenheid.
  • In het plan worden de personeels- en onderhoudskosten onderschat en energiebesparing en duurzaamheid onderbelicht.

Frans Zwembad

 

 

 


We moeten
gezamenlijk duurzame keuzes maken

  • Als een GEWENST zwembad in De Bilt niet haalbaar is voor € 425.000 per jaar,willen we met de andere politieke partijen afspreken hoe we dit tekort opvangen in de begroting. D66 zoekt de oplossing in dat geval in eerste instantie in het programma ‘sport en sportaccomodaties’ waar jaarlijks ca. 5 miljoen in omgaat.
  • D66 gelooft niet in de door de PvdA gedroomde besparing van meer dan een miljoen op bijstandsuitgaven. Het zwembad mag het sociaal beleid niet afbreken of de schuld van de gemeente laten stijgen. Een financieel verantwoord zwembad, daar staat D66 voor.

Onderbouwing met cijfers (klik om in groot formaat te openen)zwembad-website

Bronnen:

(1) Brief van het college aan de raad (Dec 2013) en bijlagen
https://raadsinformatie.debilt.nl/documenten/brieven-college-aan-de-raad/131213-Brief-College-inzake–uitvoeringZwembadmotie.pdf

https://raadsinformatie.debilt.nl/documenten/brieven-college-aan-de-raad/131213-Brief-College-inzake–uitvoeringZwembadmotie.bijlagen..pdf

(2) Subsidieprogramma 2014
http://www.debilt.nl/~/media/Wonen%20en%20Leven/Welzijn%20zorg%20en%20gezondheid/Subsidies/2014/Subsidieprogramma%2014%20definitiefpdf.pdf