Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 maart 2014

Thomashuis: kleinschalige zorg die werkt

Willem neemt aan tafel met verzorgster Anja het boodschappenlijstje door voor de soep die hij voor de lunch gaat maken. Even later gaat hij de deur uit om inkopen te doen.

We zijn op zoek bij het Thomashuis in Maartensdijk, een kleinschalige zorginstelling waar 9 bewoners wonen met een wisselende zorgvraag. Door begeleiding op maat worden bewoners gestimuleerd om, binnen de eigen mogelijkheden, zoveel mogelijk zelf te doen. Zoals Willem zelf boodschappen doet om soep te maken.

Wat is een Thomashuis?

Het Thomashuis in Maartensdijk is een verbouwde boerderij gelegen aan een landelijke straat.

In een Thomashuis wordt de zorg verleend door een klein team van vaste zorgverleners, zonder overhead. In Maartensdijk zijn Dennis, Natalie en hun team van 5 parttimers het zorgteam voor de bewoners. Korte lijnen, directe communicatie en continuïteit in de zorg zijn de kernwoorden van een Thomashuis. Zij wonen, samen met hun kinderen en huisdieren, gescheiden, maar wel onder een dak met de bewoners. Op die manier is er altijd iemand in de buurt, mocht het nodig zijn. Een intensieve maar heel dankbare taak.

De functie van Dennis en Natalie is niet in een woord te vangen. Ze zijn afwisselend hovenier, directeur of maken deel uit van de huishoudelijke dienst. “Zeker geen baan van 9 tot 5” zegt Natalie lachend. Er is immers 24 uurs-zorg aanwezig. Dennis vertelt trots dat Thomashuizen 20 tot 25 procent goedkoper zijn dan de reguliere zorg in grootschalige instellingen.

Het Thomashuis is vijf jaar oud en de boerderij is verbouwd door de woningcorporatie SSW in De Bilt. Achter de boerderij is een complex met starterswoningen gerealiseerd, net als het Thomashuis van SSW. Op dit moment zijn er 105 Thomashuizen over het land verspreid. 

De bewoners zijn Wajongers met een wisselende zorgvraag. De bewoners betalen apart voor de huur, servicekosten en de maaltijden. Het PGB (Persoons Gebonden Budget) is er om de zorgvraag te betalen. De meeste bewoners maken gebruik van dagbestedingsprogramma’s bij andere zorginstellingen.

Alle bewoners hebben een eigen zit-slaapkamer en er is een algemene grote gezellige ruimte met meerdere houten eettafels, ruime banken en een eigen keuken. Daarnaast is er een ruime buitenruimte waar allerlei activiteiten plaats kunnen vinden.

Dennis vertelt dat het medicijngebruik van een aantal bewoners omlaag is gegaan sinds ze in het Thomashuis wonen. De directe aandacht en de begeleiding die de bewoners krijgen is hiervoor volgens hem een verklaring. Door deze aanpak van het zorgteam maken de bewoners een positieve groei door.

Wat de komende transities in de zorg voor gevolgen hebben voor de Thomashuizen is op dit moment (nog) niet duidelijk. Mogelijk zijn er gevolgen door herindicering van de bewoners, voor de begeleiding en het volgen van dagactiviteiten. Juist Thomashuizen gaan uit van de eigen kracht van de bewoners en de bewoners krijgen ondersteuning waar dit nodig is. Daar zit voor D66 de kern.

P.S. De namen van de bewoner en verzorgster zijn gefingeerd vanwege privacy overwegingen.