Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juni 2015

Jaarrekening

Door: Dolf Smolenaers

Bij de behandeling van de vorige jaarrekening constateerde de fractie van D66 al dat bij gemeente De Bilt het vet van de botten was. En in een jaar is wat dat betreft niet veel veranderd. Wij zien onze schuldpositie verder toenemen, de solvabiliteit neemt af en ook ons weerstands-vermogen krijgt weer een deuk.

.

De investeringen die wij in de afgelopen jaren hebben gedaan in combinatie met de crisis en de toename van de financiële risico’s door de extra taken in de zorg hebben de financiële positie van De Bilt geen goed gedaan. Dat vraagt duidelijke keuzes voor de toekomst.

Hiermee willen we niet zeggen dat het geld wat we hebben geïnvesteerd niet goed besteed was. Die investeringen waren nodig. Het Bilthovens centrum heeft een noodzakelijke facelift gekregen, de verkeersveiligheid rondom het spoor moest worden verbeterd en aan de bereikbaarheid van onder andere het station en de Uithof, voor fiets en bus, is hard gewerkt. Veel van de resultaten hiervan kunnen wij allemaal iedere dag zien. En veel gaan wij de komende tijd nog zien.

Nu zien wij een college dat harde en duidelijke keuzes maakt om onze positie structureel te verbeteren. Daar moet wat D66 betreft de komende jaren ook de nadruk liggen.

– Een college dat vaart wil maken met de verkoop van gemeentelijke eigendommen die nog geen vaste bestemming hebben en het geld niet gebruikt voor nieuwe investeringen, maar stevig reserveert om het onderhoud van onze gemeentelijke accomodaties te financieren. Daarmee kun je jezelf nu niet rijk rekenen, maar voorkom je wel tegenvallers in de toekomst.

– Een structurele meevaller van 5 ton in de uitkering van het gemeentefonds wordt ingezet om onze afgenomen reserves weer langzaam op te bouwen.

– Overschotten in het sociaal domein worden gestort in een nieuwe bestemmingsreserve om tegenvallers in de toekomst op te vangen.

Er zullen vast partijen zijn die ook dit geld weer direct uit willen geven voor de noden van vandaag. Daar zullen wij niet mee instemmen: wij staan voor duurzaam financieel beleid en structureel herstel.

Wat betreft de grondexploitaties zijn wij daar goed naar op weg. Wij moeten leren dat grondexploitaties geen melkkoe zijn om structurele projecten mee te financieren, en ze ook niet meer op die manier inzetten: groei is niet vanzelfsprekend, ruimte voor nieuwe ambities moeten wij vinden in onze lopende begroting. We zijn er helaas nog niet: de uitkomst van het project Melkweg is nog onzeker, en ook in Bilthoven Centrum moeten wij nog meters maken voordat de eindstreep in zicht is.

Rode cijfers worden niet zwart door een roze, rode of welke kleur bril dan ook op te zetten. Met duidelijk inzicht in onze risico’s en mogelijke tegenvallers kunnen wij als raad goed gemotiveerd beslissingen nemen voor onze toekomst. De conclusie van D66 is dat onze financiële positie ons dwingt om niet meer te pokeren met verwachte inkomsten in de toekomst. De gemeente is geen projectontwikkelaar of durfinvesteerder en zelfs geen groeigemeente meer: wij moeten daarom de ruimte zoeken voor nieuwe ambities in onze eigen begroting.

.