Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 31 januari 2017

‘Verder in gesprek….’ over gebrek aan woningen in het middensegment

Op 25 januari organiseerde D66 de Bilt in de MaCLOUD Gallery in Bilthoven een “Verder in gesprek met” avond over het tekort aan woningen in het middensegment. In de gemeente zijn weinig huurwoningen beschikbaar met een huurprijs van € 700,00 tot ongeveer € 1000,00 en weinig goedkope koopwoningen tot € 250.000,00.  Terwijl er wel vraag naar is. Hoe komt dat?  Vier sprekers met ieder hun eigen invalshoek belichtten dit thema.

 

Harry van der Heyden van het onderzoeksinstituut van de TU Delft gaf aan dat de woningmarkt is onderverdeeld in sociale huurwoningen, particuliere verhuurders en de koopmarkt. De werking van de woningmarkt is zeker niet optimaal. Door regelgeving zijn allerlei schotten in de markt ingebouwd, waardoor het doorstromen van bewoners ingewikkeld wordt. Denk hierbij aan inkomensgrenzen, huurgrenzen en hypotheekbeperkingen. Minstens zo belangrijk is dat vraag en aanbod van het aantal huizen in grote delen van het land niet op elkaar aansluiten. In onze regio is de markt overspannen: er zijn te weinig huizen voor de vraag. Dat leidt ertoe dat de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning negen jaar is. In de sociale huurwoningen wonen niet altijd mensen die een passend inkomen hebben voor de woningen, de zogenaamde scheefwoners. In De Bilt woont ongeveer 30 % van de mensen niet in de goede woning gezien hun inkomen. Juist deze mensen kunnen doorstromen naar huurwoningen in het middensegment (woningen met huren vanaf € 711,00).  Door de grote vraag naar die huurwoningen worden ze echter meestal al snel te duur.

Het bouwen van nieuwe huizen (of ombouwen van bestaande gebouwen) is een van de oplossingen voor zowel de huur- als de koopsector. Maar wat moet je doen om te zorgen dat er snel en meer wordt gebouwd? En hoe kun je ervoor zorgen dat de huren daarvan niet al snel heel hoog worden?

Marijn Snijders van Capital Value belichte het onderwerp van de kant van de beleggers. Volgens hem is er geen gebrek aan geld om deze woningen te bouwen maar missen de bouwers capaciteit om aan de slag te gaan. Ook is er gebrek aan locaties. Dit laatste werd bevestigd vanuit de zaal door ervaringen van de Utrechtse corporaties Mitros en Portaal. Volgens de heer Snijder is Utrecht naast Amsterdam een van de meest gewilde woningmarkten in Nederland. De bouw van huurwoningen blijft achter, er worden weinig huurwoningen gebouwd. De huurvoorraad in de provincie Utrecht krimpt zelfs. In Utrecht overtreft in de gehele huursector de vraag het aanbod. De heer Snijder ziet een belangrijke rol bij de gemeente om de achterstand weg te werken. Leg zaken op dit gebied vast in de prestatieafspraken, werk regionaal samen en stuur met het grondbeleid.

Een bewoner van het nieuwbouwcomplex La Luna (op de plek van de Laurentiuskerk) vertelt waarom hij is verhuisd van een eengezins(koop)woning in de Leijen naar een kleiner koopappartement.  Verschillende redenen speelden rol: ouder worden, langer zelfstandig blijven wonen, goedkoper gaan wonen, dicht bij voorzieningen en het openbaar vervoer. Hij is blij dat hij de stap heeft gezet en woont met veel plezier in zijn nieuwe woning.

Wethouder Hans Mieras vertelt iets over de mogelijkheden die de gemeente heeft om met beleggers duidelijke afspraken te maken over de kwaliteit van de woningen en de hoogte van de huurprijs en deze voor langere tijd vast te leggen. Een van de opties is om dit vast te leggen in het bestemmingsplan. Over deze ideeën lopen contacten met het ministerie.

Raadsleden van verschillende partijen in de gemeente De Bilt waren naast de andere bezoekers ruim aanwezig. Bij de borrel concludeerden veel mensen dat het een leerzame en boeiende avond was geweest, die zeker nieuwe inzichten in dit onderwerp heeft geven.