Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 maart 2017

Bouw sociale huurwoningen

Door: Hanneke de Zwart

Voortvarend aan de slag met de bouw van sociale huurwoningen

Een in de gemeenteraad van De Bilt breed gesteunde motie van de initiatiefnemers SGP en D66 vraagt het College zo snel mogelijk met de bouw van sociale huurwoningen op het terrein rond het HF Witte Centrum te beginnen.

Aanleiding voor deze motie was het niet doorgaan van de bouw van 42 tijdelijke woningen voor statushouders, starters en spoedzoekers, nu statushouders kunnen worden gehuisvest in leegkomende woningen van woningstichting SSW. Maar de huisvestingsmogelijkheden voor starters en spoedzoekers zijn met deze maatregel nog niet verbeterd.

De druk op de woningmarkt is in de gemeente De Bilt, net als verder in de regio, groot. Er is veel vraag naar sociale huurwoningen en de wachttijd bedraagt bijna negen jaar. Het is dan ook belangrijk om voortvarend aan de slag te gaan met de bouw van sociale huurwoningen.

Een belangrijk argument bij keuze voor de locatie bij het HF Witte Centrum, is dat de grond al eigendom is van de gemeente en in het verleden is deze locatie ook al eens aangewezen als bouwlocatie. Dat maakt het bouwen van woningen gemakkelijker. Tijdens de inspraakprocedure voor de bouw van tijdelijke woningen, hebben een aantal omwonenden al aangegeven de voorkeur te hebben voor permanente woningen in plaats van tijdelijke woningen.

Voorafgaand aan de bouw hanteert de gemeente de gebruikelijke procedures voor wijzigingen in bestemmingsplannen en het indienen van zienswijzen. De inspraak van bewoners zoals die bij de nieuwbouw op de locatie van de ‘Oude Werkschuit’ heeft plaatsgevonden, ziet D66 in De Bilt als een mooi voorbeeld van geslaagde inspraak van omwonenden bij bouwplannen.

De aangenomen motie vraagt het College ook te kijken naar andere corporaties dan SSW om de woningen te ontwikkelen. Dit kan mogelijk een extra versnelling geven aan het bouwplannen.