Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 mei 2017

Routekaart naar een energieneutraal De Bilt in 2030

Door: Michiel van Weele

Donderdag 20 april jl. heeft de gemeenteraad de routekaart en de uitgangspunten vastgesteld ‘op weg naar een energieneutraal De Bilt in 2030’. De routekaart is ambitieus en realistisch. Onze lokale doelstellingen rondom duurzaamheid staan stevig op de rails. Er is brede steun in de raad voor de door ons in 2014 via het coalitieakkoord geïnitieerde versterking van het duurzaamheidsbeleid in De Bilt.

Duurzaamheid – in brede zin – is een belangrijke leidraad in ons verkiezingsprogramma ‘Verder dan vandaag’ voor 2014-2018. Niet alleen duurzaam op weg naar een schone economie, maar ook financieel en sociaal duurzaam, optimistisch en gericht op de toekomst.

Een uitdaging zal nog zijn om met de routekaart in de hand de vinger aan de pols te houden – d.w.z. de nu afgesproken snelle energietransitie te monitoren op resultaat – en dan op tijd bij te sturen en indien nodig te versnellen. Dit alles in samenwerking met de partners van het in 2016 gesloten Bilts energieakkoord, waaronder bedrijven, grote instellingen, de SSW en de gemeente zelf. De partners houden elkaar scherp en leren van elkaar.

Ruwweg de helft(!) van het energieverbruik in De Bilt – vooral ook particulier – valt nog te besparen. De andere helft zal in 2030 schoon opgewekt moeten worden, bijvoorbeeld met windenergie en zonnevelden. Opwekking lokaal waar het kan, maar gedeeltelijk mag dat van ons ook elders als daar goede argumenten voor zijn. Maar eerst maar eens lokaal een stevig begin maken. De Bilt en de provincie Utrecht lopen helaas nog niet voorop als het gaat om een schone lokale energievoorziening.

Er zijn deze collegeperiode al vele goede resultaten bereikt met ons versterkte duurzaamheidsprogramma. Denk aan het succes van de lokale energieambassadeurs en aanjagers van ‘Beng!’, de zonnepanelen bij de rioolwaterzuivering, het beleid voor duurzaam bouwen (‘dubo’) en de eerste nul-op-de-meter woningen.

Een punt van zorg voor de routekaart is de moeilijk af te dwingen inzet van particuliere verhuurders van woningen, winkels en kantoren. Hier geldt: goed voorbeeld doet goed volgen. Laten zien wat er kan worden gedaan voor het oude gedeelte van het gemeentehuis, Jagtlust, vinden wij als D66 hierbij belangrijk. De verduurzaming van al het gemeentelijk vastgoed komt binnenkort aan de orde samen met de door ons al enkele jaren gewenste actualisering van het accomodatiebeleid.

Voor de aanpak van de lokale warmtevraag zijn de komende jaren allerlei innovaties te verwachten. Denk aan warmtepompen en de combinatie van stroom met schone energiedragers zoals biogas en aardwarmte. Voor wat betreft woningen ‘van het gas af’ lijkt voorzichtig experimenteren de beste keuze. Via een ecowijk en bij nieuwbouw. Ook voor mobiliteit zijn zowel hybride als all-electric oplossingen in ontwikkeling, inclusief de opslag van duurzame energie in de batterijen van aangekoppelde auto’s.

Partners als Stedin zien wij als essentieel voor de energie-infrastructuur. Regionale en nationale samenwerking en afstemming is hierbij nodig. De opgave naar een fossielvrije energievoorziening is uiteindelijk niet lokaal maar loopt via nationale afspraken wereldwijd.

Mooi dat De Bilt nu duidelijk lokaal het voortouw neemt en ambitie toont. De nieuwe routekaart naar 2030 is een visitekaartje voor De Bilt als climate town, een rake en ambitieuze typering van de recent vertrokken waarnemend burgemeester Bas Verkerk. We zijn er nog lang niet, maar we kijken optimistisch vooruit op weg naar 2030.

 

Downloads:

Routekaart: https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-Bestuur/2017/06-april/20:00/RoutekaartEnergieneutraal-2030-Bijlage1-Routekaart.pdf

Infographic van de routekaart: https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-Bestuur/2017/06-april/20:00/RoutekaartEnergieneutraal-2030-Bijlage2-Routekaart-Visualisatie.pdf