Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 november 2017

Tuincentrum met dierenbenodigdheden en dierenkliniek behouden voor De Bilt

Door: Vanetta Smit

De gemeenteraad stemde afgelopen donderdag 26 oktober 2017 jl. na hoofdelijke stemming met 16 tegen 10 stemmen in met de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen. Daarmee kan het tuincentrum Ranzijn aan de Universiteitsweg 2 in De Bilt afwijken van de ruimtelijke regels en wordt het medegebruik van het tuincentrum voor verkoop van dierenbenodigdheden annex dierenartspraktijk gelegaliseerd.

Ondertussen betreft het een stevig dossier, het onderwerp is meermaals aan bod gekomen in onze raad en omvat vooral ingewikkelde juridische materie. In juni 2017 jl. is er een raadscommissievergadering gehouden, waarin na afloop door de commissie om uitstel is gevraagd om meer onderzoek en informatie te kunnen krijgen n.a.v. ingediende zienswijzen. Dit betrof de volgende 3 zaken: parkeerproblemen, volksgezondheid en concurrentiebelangen. Een eerdere aanvraag voor uitbreiding van de zaak op locatie is ingetrokken door de ondernemer zelf.

Parkeerproblemen zijn er niet gevonden (naast metingen en wettelijke eisen laat ook de praktijk van alledag dit zien). Een rapport van de GGD en andere experts op dit gebied wijst uit dat de volksgezondheid geenszins in het geding komt en het concurrentiebelang is alleen als juridisch argument relevant wanneer de lokale detailhandelsstructuur aantoonbaar ontwricht wordt.

En raakt de lokale detailhandelsstructuur ontwricht door de verkoop van dierenbenodigdheden op deze locatie? De wereld van de detailhandel verandert, maar ook die van dierenartsen en tuincentra. Deze bestemmingsplanuitbreiding heeft een toegevoegde waarde voor het betreffende tuincentrum, zo wordt de aantrekkingskracht op peil gehouden.Wanneer we deze denktrant doorzetten en de verkoop van dierenbenodigdheden niet zouden toestaan, dan mogen dierenartsen elders in het dorp deze producten ook niet meer verkopen.

Het uitoefenen van het beroep dierenarts is vrij, dus een dierenarts mag zich overal vestigen. Als we de verklaring van geen bedenkingen niet zouden hebben afgegeven, betekent dat er overal in onze gemeente een dierenartspraktijk kan worden gestart, behalve rondom het gebied van Ranzijn. D66 vindt dat ondernemers zelf mogen bepalen waar en wat ze ondernemen, dus een gebiedsbeperking van een vrij beroep, staat hier volledig haaks op.

Gevaren voor de volksgezondheid op locatie zijn onderzocht door externe professionals onder leiding van de GGD. De kans op besmettingsgevaar van dier op mens (zoönose) zou groter zijn, omdat clienten met hun zieke (huis)dieren eerst door de winkel moeten, voordat ze bij de dierenkliniek komen. De onderzoekers zien geen enkel verhoogd risico. Het tuincentrum is in het bezit van een aparte ingang voor zieke dieren juist om dit te voorkomen.

Uitbreiding van het centrum is ook vaak gebruikt als argument om tegen dit voorstel te stemmen. Maar de aanvraag hiervoor is door Ranzijn zelf ingetrokken en er is zelfs de belofte gedaan om de komende 5 jaar (!) niet uit te gaan breiden. De raadscommissie heeft de ondernemer in kwestie zover gekregen om dit toe te zeggen. Als raad gaan wij er toch niet over of en hoe een ondernemer mag ondernemen?

Kortom, de commissie ziet alle genoemde bezwaren weerlegd. Juridisch gezien is er geen steekhoudend argument om niet voor dit voorstel te stemmen. Helaas werpen de tegenstanders van dit voorstel tijdens de raadsvergadering continue rookgordijnen op, waarbij feiten volstrekt genegeerd worden. Maar een duidelijke keuze lijkt men niet te durven maken. Dat blijkt ook uit de (hoofdelijke) stemming na behandeling van dit onderwerp, er zijn veel partijen die op individueel niveau zowel voor als tegen stemmen. Met 16 stemmen voor wordt het voorstel dus alsnog aangenomen. De verklaring van geen bedenkingen kan worden afgegeven.

Wanneer we tegen hadden gestemd, zou Ranzijn geen dierenbenodigdheden meer mogen verkopen en zal de dierenkliniek moeten sluiten. De reële kans was aanwezig dat Ranzijn dan uit onze gemeente zou vertrekken. Dit zou het derde tuincentrum zijn dat op deze plek zijn deuren zou moeten sluiten.

En dan blijven we opnieuw achter met een lege, ongebruikte locatie….