Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 december 2017

Visie op detailhandel vanuit de fractie van D66

Door: Vanetta Smit

De ondernemers en winkeliers in onze gemeente bevinden zich vaak nog steeds in zwaar weer, ondanks de aantrekkende economie. Het teveel aan vierkante meters winkelvloeroppervlakte in onze gemeente moet worden teruggebracht willen we onze gemeente vitaal houden. Tegelijkertijd is de markt aan veel veranderingen onderhevig en daar moeten ondernemers en winkeliers op in kunnen spelen. Zonder dat zij zich te veel beperkt zien door de gemeente. Aan de andere kant is er nu nog teveel onduidelijkheid voor deze groep over specifieke onderwerpen, omdat daar (nu nog) geen keuzes in zijn gemaakt. De nota over detailhandels- en horecabeleid die deze maand in de raad voor ons ligt, hoopt hier een einde aan te maken.

De afgelopen maand hebben we in de fractie veelvuldig gesproken over onze visie op detailhandel en horeca in onze gemeente.Er zijn veel onderwerpen die hier verband mee houden en het beleid raakt de dagelijkse arbeid van onze winkeliers en horecaondernemers. Het parkeerbeleid is bijvoorbeeld een door ondernemers vaak aangekaart onderwerp. In het bijzonder met betrekking tot het Vinkenplein in Bilthoven-centrum. We moeten ook toe naar een terrassenbeleid waarin heldere, gelijkwaardige kaders voor elke ondernemer gaan gelden.. Er is daarnaast gesproken over blurring (bijvoorbeeld een drankje in de boekhandel), shop-in-shop (meerdere winkels in 1) en mengvormen.

Concentratie van non-food en horeca

D66 staat voor een detailhandelsbeleid op basis van branche in plaats van op basis van locatie. De fractie van D66 maakt een onderscheid tussen dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen (non-food). Deze moeten door de gemeente ook verschillend worden benaderd.

Wij willen een concentratie in de 3 centra van non-food en horeca, waardoor de nadruk veel meer op beleving komt te liggen. Er moet gewerkt worden aan een duidelijke identiteit per winkelgebied. D66 wil dat winkels snel mee kunnen gaan in een veranderende markt. Wij willen flexibel zijn. Het moderne gemeentelijk beleid staat open voor nieuwe ontwikkelingen, experimenten en samenwerkingen (de zondagopenstelling past hier goed in). Daarom vindt D66 dat de gemeente ook blurring en shop-in-shop concepten moet toestaan in de drie centra.

Winkelcentra moeten in samenwerking met ondernemers een eigen smoel krijgen; dat betekent werken aan specialisatie, onderscheidend zijn, sfeer maken en het vermarkten van een eigen identiteit (city marketing). Daarin jaagt de gemeente initiatieven van winkeliers aan (bijvoorbeeld met een centrumfonds) en zorgt voor een aantrekkelijke openbare ruimte.

Food mag juist ook in de wijken. Kleine winkelcentra (en losse winkels) mogen floreren en we staan open voor uitbreidingsinitiatieven van winkels in deze sector. We verwachten dat ouderen langer thuis blijven wonen en we hebben te maken met vergrijzing. Daar moeten we ook rekening mee houden in ons detailhandelsbeleid, bijvoorbeeld door winkels in de sector van dagelijkse boodschappen goed te spreiden. Winkels hebben ook een functie als ontmoetingsplek. Daarom: als een buurtsuper zich ergens wil vestigen en het is economisch rendabel mag dat gewoon.

Minder vierkante meters, meer kwaliteit

Onze gemeente valt onder de rook van Utrecht. Daarin past ook bescheidenheid, we moeten over onze grenzen heen kijken. Het masterplan uit 2009 voor Bilthoven-centrum moetin deze nieuwe tijd worden geactualiseerd. De eigenaar van de Kwinkelier heeft tijd en ruimte genoeg gehad om in beweging te komen. Er is geen enkele ruimte meer voor uitstel en wij houden hem strikt aan het convenant en de contracten. Als er een overschrijding plaatsvindt, halen wij de overtollige vierkante meters winkeloppervlakte uit de Kwinkelier vanwege de economische onhaalbaarheid, passen wij de het bestemmingsplan aan tot woningbouw en trekken wij het centrum richting door richting het station.

De vergaderingen over dit onderwerp vonden plaats op 16-11-2017 en 21-11-2017, te beluisteren via: https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-Bestuur/2017/16-november/20:00 enĀ https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Commissie-Burger-Bestuur/2017/21-november/20:00