Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 maart 2018

Afscheid van Frans Poot en de ‘oude raad’

In de raadsvergadering van dinsdag 27 maart jl. werd afscheid genomen van de ‘oude raad’.  en zo ook van Frans Poot die na meer dan 24 jaar ophoudt met zijn werk in de raad. Frans kreeg voor zijn jarenlange inspanningen in de gemeenteraad een Koninklijke onderscheiding opgespeld door de burgemeester.

Niet alleen D66, en de gemeente De Bilt zijn Frans veel dank verschuldigd voor de manier waarop hij zich in al die jaren heeft ingezet voor de burgers van onze gemeente.  En al gaat hij nu uit de gemeenteraad, hij blijft maatschappelijk actief, zoals bijvoorbeeld in het Platform Respectvol Samenleven. Dank Frans!!  Elders op de site (klik hier) vind je de woorden terug die Frans sprak bij gelegenheid van zijn afscheid.

Het was niet alleen het moment om afscheid te nemen van Frans als raadslid, maar ook van Hanneke de Zwart, Vanetta Smit en Bertus Voortman, die zich in de afgelopen jaren in de D66 fractie dienstbaar hebben gemaakt aan de belangen van onze gemeente. De gloedvolle woorden van Dolf Smolenaers geven de waardering voor hun inzet geweldig goed weer.  Je kunt ze via deze link beluisteren: https://raadsinformatie.debilt.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/27-maart/20:00/Afscheid-vertrekkende-raadsleden/fragment1/#filmfragment=3047&offset=3118