Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 november 2018

Artikel: Verder dan vandaag

De Bilt onderscheidt zich van Utrecht met een groen leefklimaat, plek voor recreatie in het landschap en onze bossen. Onze gemeente heeft een grote variëteit aan winkels, maar ook een rijk cultuuraanbod en een verscheidenheid aan horecavoorzieningen. In Bilthoven Centrum ziet D66 kansen voor een groen Vinkenplein met gezellige terrasjes en ruimte voor cultuur.

Aandacht voor cultuur is er in alle kernen. Onze inwoners zetten zich vrijwillig in bij de verschillende (culturele) verenigingen die onze gemeente rijk is. Daar zijn we niet alleen blij mee, maar ook trots op! Bij het woord trots denken we aan Het Lichtruim. De plek waar cultuur, ontmoeten, kennis en samenleven samenkomt. Iets wat nog beter tot zijn recht zal komen met een fijne horecavoorziening en een centraal aanspreekpunt.

De Bilt is een fijne gemeente om in te wonen, maar ligt in de snelst groeiende regio van ons land. De woningmarkt staat onder spanning, dat zie je aan de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen en de snel stijgende prijzen voor koopwoningen. D66 wil voorkomen dat op termijn alleen mensen met hogere inkomens woonruimte in onze gemeente kunnen vinden. We zetten ons in om een versnelling te geven aan het bouwen van woningen (ook goedkope, en middelhoge huur). D66 wil gezien het grote aantal senioren in onze gemeente experimenten stimuleren die langer zelfstandig wonen van ouderen makkelijker maakt.

In de afgelopen raadsperiode hebben we geïnvesteerd in een nieuw zwembad, renovatie van de Vierstee en in het Nieuwe Lyceum. Gezien onze hoge schuldenlast, ontwikkelingen in de kosten van de jeugdzorg en de wens voor een financieel gezonde toekomst is een pas op de plaats nu noodzakelijk. Wij willen verder met onze lokale investeringsagenda zodra de financiële ruimte dat toelaat. Juist blijven investeren en vernieuwen, met name in duurzaamheid, rendeert op de lange termijn het best en draagt bij aan onze lokale ambities voor een energieneutraal De Bilt in 2030.

D66 kiest voor gezonde gemeentefinanciën zodat onze ambities betaalbaar zijn voor de volgende generatie.

Donja Hoevers

Fractievoorzitter