Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 december 2018

D66 De Bilt wil woningen bouwen!

Op 13 december stond de ‘Uitgangspunten woningbouwambitie’ notitie van wethouder Smolenaers op de agenda van de commissie Openbare Ruimte. De discussie over de verkeerssituatie op de Jan Steenlaan nam veel tijd in beslag (3,5 uur) zodat de agenda die avond niet afgehandeld kon worden. De vergadering wordt voortgezet op 18 december en de woningbouwnotitie wordt dan besproken.

Waar gaat de notitie over?

De samenstelling van de woningvoorraad uit 2016 sluit niet meer aan op de samenstelling van de bevolking in 2026; een mismatch. De bevolking van De Bilt ontgroent en vergrijst. Dit wil zeggen dat de bevolkingssamenstelling verandert, er zijn minder jongeren en meer ouderen. Ook neemt het aantal kleine huishoudens toe. Het aantal mensen dat in een woning woont, neemt af, hierdoor zijn er meer woningen nodig. Om de match tussen vraag en aanbod beter te laten aansluiten, is er afgesproken dat er 845 woningen tot 2026 bij komen. Tot en met 2030 worden er 450 sociale huurwoningen gebouwd.  Deze woningen maken gedeeltelijk deel uit van deze 845 woningen. Van de nieuwbouw is 30 % sociale huur en 10 % middeldure huur.

De druk op de woningmarkt in onze regio is groot en het aantal locaties waar gebouwd kan worden schaars. Om dit dilemma op te lossen, worden er in de uitgangspunten notitie keuzes gemaakt.

Welke keuzes worden gemaakt? 

Bij voorkeur wordt er binnenstedelijk gebouwd. Echter niet alle woningen kunnen binnenstedelijk worden gebouwd. Daarom wordt er gekozen om wat hoger te bouwen, worden groenlocaties tegen het licht gehouden en in Westbroek en Maartensdijk willen we goed kijken waar buiten de rode contour gebouwd kan worden. Hierbij is het belangrijk dat de ruimtelijke kwaliteit intact blijft.

Moeilijke keuzes

D66 De Bilt begrijpt dat deze keuzes genoeg stof tot discussie geven. Het zijn ook geen gemakkelijke keuzes. Toch willen we ze maken om een bijdrage te leveren aan het bouwen van woningen in onze gemeente en op die manier een positieve bijdrage te leveren aan het verminderen van de druk op de woningmarkt. Voor D66 De Bilt is het bouwen van woningen in onze gemeente een de belangrijkste opgave in onze gemeente.

Hanneke de Zwart
Raadslid D66 De Bilt