Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 maart 2019

Gezamenlijke actie verkiezingsbord

Zaterdag 23 februari hebben bijna alle partijen in een gezamenlijke actie het verkiezingsbord aan de Biltse Rading met affiches beplakt. Ook Water Natuurlijk nam als waterschapspartij aan de actie deel. De partijen benadrukten daarmee gezamenlijk het belang dat ze hechten aan deze verkiezingen en aan het in het straat zichtbaar maken daarvan. In een door de Raad breed gedragen motie werd opgeroepen bij een volgende verkiezing de borden vóór de plaatsing al te beplakken op de Gemeentewerf. Dat komt de samenwerking tussen de partijen ten goede. En wordt een groot aantal autokilometers bespaard doordat de plakteams niet meer achter elkaar aan rijden.