Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 maart 2019

Meer diversiteit in de raad (interview Hanneke de Zwart in de StadsPers)

Hanneke de Zwart (D66): als iets schuurt levert dat soms meer op

Ik ben raadslid voor D66 en woon al 30 jaar met veel plezier in Bilthoven in de Leyen met man en kat.
Sinds november 2018 maak ik weer onderdeel uit van de gemeenteraad en daar ben ik erg blij mee. Dit is mijn tweede termijn in de vorige periode 2014 – 2018 zat ik ook in de raad. Mijn portefeuille bestaat uit wonen, ruimtelijke ordening (invalshoek wonen), duurzaamheid (wonen, circulaire economie), beheer vastgoed/accommodaties, economie en jeugdzorg. We zitten met vier raadsleden in de raad. Iedereen heeft een of meer kernen in zijn/ haar portefeuille; voor mij is dat Bilthoven.

Wat inspireert mij?
In mijn vrije tijd schilder ik al jaren bij de Werkschuit. Abstract werk en sinds kort model. Wat wil ik overbrengen in een schilderij? Soms vrij en soms gestructureerd aan de slag gaan met compositie, kleur, structuur, licht/donker, voor/achtergrond is iedere keer weer heerlijk. Het resultaat is de ene keer beter dan de andere keer. Het gaat mij vooral om het plezier van het maken en minder om het resultaat. Inspiratie komt van vele kanten. Uit het dagelijks leven door te kijken en ook van andere kunstenaars. Tentoonstellingen bezoeken, geeft vaak inspiratie en soms ook niet. Als iets schuurt levert dat soms meer op dan iets mooi vinden.

Wat is mijn achtergrond?
Aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen heb ik Wonen gestudeerd en wonen is de rode draad in mijn leven. Wonen is voor iedereen belangrijk, een goed dak boven je hoofd is voor ons allemaal een basisbehoefte. Zo kijk ik ook naar wonen in onze gemeente. Jarenlang heb ik bij woningcorporaties gewerkt, eerst als participatiemedewerker, leidinggevende in de front office en als beleidsadviseur. Sinds 2007 als zelfstandige en adviseer ik gemeenten en woningcorporaties. Momenteel zit ik in een Raad van Commissarissen van een woningcorporatie en visiteer ik woningcorporaties. Wat is de overeenkomst tussen raadslid zijn en mijn andere functies? Dat is vooral naar de grote lijn kijken en me steeds afvragen waarom doen we dit en wat we bereiken we ermee? Wat heeft onze inwoner eraan?

Wat is belangrijk?
In de ideale situatie is de gemeenteraad een afspiegeling van de samenleving. Diversiteit vind ik belangrijk. Dit geldt voor sekse, leeftijd, achtergrond, geaardheid. Momenteel zitten er 9 vrouwen in de raad; dit is 33 % van de raad. Dit is voor mij nog te weinig. Van de 12 fracties hebben er 7 vrouwen in hun fractie; dit is 58 % van het totaal. Mijn motto is: “meer diversiteit in de gemeenteraad”. Waarom? Omdat het een betere afweging geeft van alle belangen en dat levert betere besluitvorming op in de raad.

Wonen is naast duurzaamheid en klimaatdoelen het thema van D66. Als raad hebben we afgesproken dat we in 2030 energieneutraal zijn. Een belangrijke opgave waar we voor staan is: “Hoe krijgen we de bijna 19.000 woningen in onze gemeente duurzamer”. Denk aan beter isoleren, zonnepanelen op het dak, warmtepompen en dubbelglas. Dit willen we samen met onze inwoners bereiken. Dat is geen gemakkelijke opgave. Hoe we dat willen doen, is nog volop in ontwikkeling. Onze partners hierbij zijn de woningcorporatie SSW en Beng!, de lokale energie coöperatie, en andere lokale bedrijven en organisaties.

De SSW heeft al een aantal mooie projecten opgeleverd die bijdragen aan de verduurzaming. De nieuwbouwwoningen in de Leyen zijn de eerste gasloze woningen in onze gemeente. De flat op de Samuel van Houtenweg is een nulopdemeter flat geworden; en is van energielabel F naar A gegaan. Zonnepanelen op het dak en een warmtepomp zijn aangebracht. Belangrijk voor de bewoners: de woonlasten zijn gelijk gebleven. De energie-ambassadeurs van BENG! adviseren inwoners hoe ze hun woning energiezuiniger kunnen maken.

Onze gemeente ligt in een zeer gewilde regio. Veel mensen willen hier wonen en werken. Gevolg hiervan is dat de woningmarkt krap is. De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod. De regionale opgave is 100.000 woningen te bouwen voor 2040.

Tot 2026 worden er 845 woningen in onze gemeente gerealiseerd. Hiermee voldoen we aan de lokale vraag. Waar precies die woningen gebouwd gaan worden, is op dit moment nog niet duidelijk. Het college komt voor de zomer met een voorzet. Met de 99 nieuwbouwwoningen in de Leyen willen we de doorstroming op de woningmarkt op gang brengen. Bijvoorbeeld doordat echtparen, van wie de kinderen het huis uit zijn, hun eengezinswoningen in ruilen voor een comfortabel appartement. In onze gemeente zijn er veel eengezinswoningen en weinig appartementen. Verschillende doelgroepen hebben behoefte aan appartementen bijvoorbeeld ouderen, starters en 1 en 2 persoonshuishoudens.

De opgaven voor de toekomst zijn voor mij en D66: het bouwen van woningen waar onze bewoners behoefte aan hebben, het energiezuiniger en duurzamer maken van onze woningen en het betrekken we onze bewoners bij deze opgaven? En van een heel andere orde en ook belangrijk: “Hoe vergroten we de diversiteit in de raad”?