Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 april 2019

D66 De Bilt: Resultaten één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen

Een jaar geleden zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het nieuwe college waar D66 deel van uitmaakt is 9 maanden aan de slag. En wat heeft D66 al bereikt? De drie hoogste prioriteiten uit ons verkiezingsprogramma Wonen, Duurzaamheid en Cultuur, zijn overgenomen in het uitvoeringsprogramma van het College. Na een jaar leggen we de vinger aan de pols.

Wonen
De druk op de woningmarkt is in onze regio groot. Veel mensen willen in onze groene omgeving wonen en werken. Een aantrekkelijke grote stad in de buurt en veel werkgelegenheid. Om aan de regionale woonbehoefte te voldoen zijn er ruim 100.000 woningen nodig tot 2040. De Bilt neemt slechts een klein gedeelte van deze woningen voor zijn rekening. Voor 2026 worden er in onze gemeente 845 woningen gebouwd.

De spelregels voor het bouwen van deze woningen zijn onlangs vastgesteld door de gemeenteraad. De locaties waar deze woningen kunnen komen, worden voor de zomer vastgesteld. D66 De Bilt ziet bij onze inwoners een grote behoefte aan koop en huurappartementen (sociaal en middelduur tot €1000 p.m.). Ouderen, starters en mensen die op korte termijn op zoek zijn naar een woningen door scheiding of werk hebben behoefte aan deze appartementen.

De eerste impressies voor een nieuwe wijk met ruim 90 woningen en appartementen op het HF Witte terrein zijn onlangs gepresenteerd. Het bouwen van deze woningen is een uitwerking van een motie van D66. Op het voormalig Hessingterrein komen 135 woningen. Bouwen in en bij kwetsbaar groen wordt gecompenseerd door toevoeging van nieuwe natuur. Een aangenomen motie van D66 ziet hierop toe. Bij de Melkweg (zie foto) wordt dit jaar begonnen met de bouw van 105 woningen (72 koop en 33 huur). Een gasvrije wijk op een centrale locatie.

Duurzaamheid
Onze ambitie in de gemeente De Bilt is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit is natuurlijk een zeer ambitieuze opgave. Hiervoor hebben we een bijdrage van iedereen nodig, inwoners en bedrijven. De gemeente investeert in eigen accommodaties. De aangepakte gemeentewerf is hier een goed voorbeeld van. Door een motie van D66 is er een duurzaamheidsfonds gekomen om te investeren in het eigen vastgoed. Deze investeringen verdienen zichzelf terug door vermindering van de energiekosten en deze kostenbesparingen worden weer ingezet voor nieuwe investeringen (revolving fund).

In het kader van de afspraken van het klimaatakkoord moet de regio Utrecht aangeven hoe de regio bijdraagt aan de (inter)nationale klimaatdoelstellingen. Deze discussie voeren we in regionaal verband. De gemeente De Bilt moet in de regio positie kiezen. D66 zet regionaal in op de fiets/e-bike en lokaal op de ontwikkeling van de stationsgebieden in Bilthoven en Hollandsche Rading. Bij de opwekking van duurzame energie gaan we uit van profijt voor de buurt bij eventuele windmolens en zonneparken. D66 heeft in een motie gevraagd om de veranderingen van grondgebruik (landbouwgrond wordt omgezet in natuur) te koppelen aan de kansen voor duurzame energie en meer aandacht te hebben voor kleinschalige windmolens in het buitengebied.

Cultuur
Het Lichtruim, ons culturele hart, is een prachtig centrum. In dit gebouw komen een heleboel activiteiten samen: onderwijs, bibliotheek, zorg, muziek, dans en creatieve werkvormen. De verschillende organisaties werken goed samen. Door te investeren in menskracht wil de gemeente de samenwerking nog verder vergroten. Er komt een coördinator als centraal aanspreekpunt die de zichtbaarheid van het Lichtruim nog meer verbetert. Wie weet, in de toekomst een kopje koffie drinken op het terras voor het Lichtruim? D66 wil het culturele hart van onze gemeente sneller laten kloppen!