Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 april 2019

Met nieuw subsidiebeleid wens van D66 in vervulling

Donderdag 28 maart stelde de gemeenteraad het nieuwe subsidiebeleid voor de gemeente De Bilt vast. Met het moderniseren van het beleid gaat een lang gekoesterde wens van onder andere D66 in vervulling. Zo schreven we al in ons verkiezingsprogramma dat het tijd was om subsidies niet meer automatisch toe te kennen. Met het vaststellen van het nieuwe subsidiebeleid is afgesproken dat de subsidieaanvraag vergezeld wordt van een doordacht plan met goed te toetsen doelstellingen.

Naast subsidie kunnen organisaties ook zelf op zoek gaan naar geld, bijvoorbeeld door crowdfunding of sponsoring. Tenslotte is ‘Iedereen moet kunnen meedoen’  nu ook nadrukkelijke vastgelegd als één van de uitgangspunten. Mede daarom wordt er meer ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven.

Wethouder Smolenaers legde uit dat de administratieve belasting, met name voor de kleinere organisaties, verminderd wordt door subsidies voor meerdere jaren toe te kennen en onderscheid te maken in de wijze van controleren. Hij benadrukte nogmaals dat er geen sprake is van een bezuinigingsslag, zoals door een aantal partijen werd gevreesd.

Tenslotte werd bij dit agendapunt een motie over de Fair Practice Code Cultuur aangenomen. Deze door Groen Links ingediende motie werd behalve door D66 ook mede ondertekend door Fractie Brouwer, SP en Beter de Bilt.  De motie vraagt het College deze gedragscode zoveel mogelijk mee te nemen bij subsidieverstrekking en ook bij projecten en activiteiten in de kunst- en cultuursector waarbij de Gemeente De Bilt zelf opdrachtgever is. Zo dragen we bij aan een gezonde, duurzame en transparante cultuursector, waarin de professional eerlijk betaald wordt.