Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 april 2019

D66 motie tot instellen digitaal inwonerpanel aangenomen

Donderdag 18 april 2019 stond tijdens de Raadsvergadering onder meer de Participatienota op de agenda. Hierbij heeft Donja Hoevers namens D66 een motie ingediend (Instellen digitaal inwonerpanel), met als inspiratiebron de Democratie van Nu, waar we tijdens onze voorlaatste AAV een spreker over hadden vanuit de Van Mierlo Stichting. Hieronder de motie en het betoog van Donja Hoevers. Wat voor ons vooral van belang was, is dat het panel samengesteld wordt door loting, in alle kernen en in alle lagen van de bevolking. Dit sluit aan bij onze visie op kansen voor iedereen. In de commissie had D66 we al aangegeven dat we een bijlage misten voor onze inwoners. Wethouder Brommersma vond dat een goed plan en heeft toegezegd dat er een duidelijke flyer komt op onze website.

Betoog

D66 vormt de gemeente graag samen met de inwoners. De afgelopen jaren speelt participatie een steeds grotere rol bij de gemeentelijke besluiten. Daar moeten we soms nog best aan wennen. Daarom zijn we blij dat de nota Participatiebeleid vandaag besproken wordt. Deze nota zal handvatten geven om participatie trajecten op een zorgvuldige manier vorm te geven. Zorgvuldigheid is voor ons een kernwaarde. Het gebeurt nog te vaak dat er onduidelijkheid is over het proces en de wijze van participatie. Daarnaast voelen mensen die participeren zich niet altijd gezien of gewaardeerd, iets wat we steeds vaker voorbij zien komen. Excuses maken dan een hoop goed, maar wij investeren liever vooraf dan dat we achteraf moeten repareren.

Terug naar de nota, bij het lezen van de inleiding kreeg ik direct een gevoel bij de visie achter deze nota. En ik kan u zeggen, dat is een warm gevoel. Hier wordt heel duidelijk geschetst dat participatie ook betekent dat je teleurgesteld kan zijn omdat je eigen belangen niet allemaal de eindstreep halen. Ik zeg bewust niet allemaal, want doordat je mee hebt kunnen denken kan je ook input leveren. Argumentatie van het wel of niet overnemen van input kan voor verheldering zorgen. Doordat er duidelijke kaders gesteld worden aan het begin van het participatieproces, werken we samen aan verwachtingsmanagement.

In de commissievergadering gaf ik aan dat D66 een bijlage mist waarin deze nota wordt gepresenteerd aan onze inwoners. Bijvoorbeeld een digitale flyer, die op aanvraag gedrukt afgehaald kan worden bij de gemeente. Deze flyer zal op onze website te vinden zijn, voor eenieder die ernaar op zoek is. Wethouder Brommersma gaf aan dat ze het een goed idee vindt en heeft toegezegd dat ze aan de slag gaat met deze gebruikershandleiding voor onze inwoners. We zijn benieuwd en kijken met vertrouwen uit naar het eindresultaat.

Tot slot wil ik graag een motie indienen namens D66, VVD en de 4 partijen uit het Lokaal Sociaal Verbond waarin we vragen om een digitaal inwonerpanel in te stellen. De in de nota genoemde flitspeilingen zijn wat ons betreft niet genoeg. We willen graag een inwonerpanel, met inwoners uit alle kernen die op basis van loting wordt samengesteld. Waarom we voor loting kiezen zal ik verklaren, we willen graag dat er een zo representatief mogelijke groep komt, met mensen die door de gemeente gevraagd worden om deel te nemen. Zo bereik je ook de mensen die graag mee willen denken, maar niet weten hoe ze dat moeten organiseren. Dit sluit heel goed aan bij onze visie op kansen voor iedereen. Niet alleen de ‘usual suspects’ die ons zelf wel weten te vinden, maar participatie voor en door alle lagen van de bevolking. We kiezen voor een digitaal panel omdat dat bij deze tijd past en het een snelle manier van interactie kan opleveren. We realiseren ons dat niet iedereen de digitale weg even goed kent, maar gaan er vanuit dat er altijd de bereidheid is tot ondersteuning vanuit de gemeente hierbij. De uitvoering hiervan laten we graag over aan het college. Van de wethouder wil ik graag weten hoe zij denkt over evaluatie van dit panel, maar bijvoorbeeld ook het instrument flitspeiling.

Motie bekijken