Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 augustus 2019

Evert van Bonzel (1959 – 2019)

Met diepe droefenis laten we jullie via deze nieuwsbrief weten dat Evert van Bonzel eerder deze week helaas is overleden. Sinds de laatste behandelingen aan het eind van 2018 hebben we nog lang de hoop gehad dat Evert er weer bovenop zou komen. Het heeft niet zo mogen zijn. Wij gedenken Evert en leven mee met de familie en Evert’s verdere naasten. We zijn zeer dankbaar voor zijn bijdragen aan de afdeling D66 De Bilt, zijn vele werk in en met de fractie, en sinds zijn installatie op 26 april 2018 in zijn rol als commissielid voor de gemeenteraad van de gemeente De Bilt.

Bovenal zullen we Evert’s vriendelijke persoonlijkheid ontzettend gaan missen. Altijd optimistisch. Rustig en weloverwogen. Met subtiele humor liet hij de fractie zien dat we de dingen ook eens vanuit een andere invalshoek konden bekijken. Niet bang om nader door te vragen bij ‘gangbare opvattingen’. Evert was eigenlijk nog maar net begonnen in de lokale politiek. Persoonlijk gedreven en met heel veel zin om werk op te pakken binnen de randvoorwaarden van zijn fysieke mogelijkheden door zijn ziekte. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bemerkte Evert dat hij het ook erg leuk vond om de straat op te gaan en het gesprek aan te gaan met de inwoners van onze gemeente.

Evert is direct na zijn installatie als commissielid ook gaan deelnemen aan verschillende werkgroepen en commissies van de raad. Bijvoorbeeld die voor bestuurlijke toekomst en ook voor burgerparticipatie, een onderwerp dat hem persoonlijk na aan het hart lag . Bij de verdeling van de actuele onderwerpen in de fractie zei Evert eigenlijk standaard dat hij bijna elk genoemd thema of onderwerp eigenlijk wel erg interessant vond om zich in te verdiepen. Van ingewikkelde ruimtelijke dossiers tot de grote lijnen van de veranderingen in het sociaal domein. Voor zijn profiel op de website van D66 De Bilt schreef Evert:

‘D66 is de meest logische politieke keuze voor mij. In algemene zin staan wat mij betreft de volgende drie onderwerpen bovenaan: 1) het belang van democratie, 2) een keuze vóór Europa, en 3) een keuze tegen populisme. En onderwerpen waar D66 zich in het regeerakkoord hard voor heeft gemaakt, zoals op de terreinen onderwijs, klimaat en zorg. Allemaal punten die naar mijn mening heel goed kunnen worden vertaald naar het lokale niveau, waarbij D66 in de eerste plaats – met deze onderwerpen in gedachten – de verbinding moet zoeken tussen de verschillende groepen in de samenleving. In een samengestelde gemeente als De Bilt geldt dit eveneens voor de verbinding tussen de bewoners van zijn zes kernen.’

Veel te vroeg is Evert ons ontvallen. De familie wensen we alle sterkte toe met dit enorme verlies.

De afscheidsdienst wordt gehouden op 20 augustus 2019 om 10:30 uur in de Janskerk, Janskerkhof 26 in Utrecht. Aansluitend is er in de kerk gelegenheid tot condoleren. In besloten kring wordt Evert begraven op Den en Rust.

Namens de fractie, de wethouder en het bestuur van D66 De Bilt