Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 september 2019

Starters uit Westbroek gaan zelf woningen bouwen

 

Vijf jonge starters uit Westbroek willen aan de Holsblokkenweg vijf woningen gaan bouwen. Fons, Robin, Arjan, Mick en Rik hebben lang gezocht naar een geschikte woning en tot nu toe niets gevonden. Fons, Kelly (vriendin van Arjan) en Gert-Jan Braas van het Dorpsberaad Westbroekvertellen in een interview over hun ervaringen.

Sommige wonen nog bij hun ouders, andere huren een woning van particulieren. Het liefst willen ze een woning kopen. De meeste woningen in Westbroek zijn onbetaalbaar voor starters. Een blik op Funda bevestigt dit. ‘Met kopen bouw je kapitaal op en heb je de vrijheid om naar eigen inzicht dingen te veranderen aan je woning’ volgens Fons. De vijf kennen elkaar vanaf de lagere school en korfbal.  Allemaal wonen ze al hun hele leven in Westbroek, dat schept een band. Een aantal werkt in Westbroek.

Ze hebben de handen ineen geslagen en gaan met elkaar hun eigen woning bouwen. Ze gebruiken hiervoor het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO is bouwen in eigen beheer. Samen, zelf de baas zijn, bouwen tegen kostprijsen de kosten en de zorgen van het samen bouwen  delen. Ze krijgen hierbij ondersteuning van het bureau De Regie, een adviesbureau gespecialiseerd in het ondersteunen van CPO projecten.

Voor het bouwen van woningen op deze locatie hebben eerst anderen (SSW en twee ontwikkelaars) plannen gemaakt. Om allerlei verschillende redenen zijn die niet doorgegaan. Gert-Jan Braas van het Dorpsberaad dacht toen: ‘waarom gaan we het niet zelf doen?’ Het Dorpsberaad heeft zelf het initiatief genomen om een stappenplan te maken om het CPO ook daadwerkelijk te realiseren. Het Dorpsberaad, die jongeren uit Westbroek een kans op een geschikte woning wilde geven, heeft het stappenplan van het CPO aan wethouder Smolenaersvoorgelegd. Eind 2018 is er in Westbroek tweemaal eeninformatieavond over het CPO georganiseerd en zijn de plannen ontstaan om met elkaar aan de slag te gaan en samen te gaan bouwen. In eerste instantie waren er negenbelangstellenden. Nadat een aantal belangstellenden zich had teruggetrokken, is er geloot en bleven er vijf enthousiaste kandidaten over.

De initiatiefnemers van het CPO gaan een vereniging oprichten om het project een goede basis te geven. Zij hebben hiervoor een opstartsubsidie van de provincie gekregen.

Uiteindelijk is het bestemmingsplan Holsblokkenweg 2017 unaniem vastgesteld in de gemeenteraad van 27 juni 2019. Ook is er een amendement van Bilts Belang aangenomen om de beukmaat van de woningen van 5,1 meter te verbreden tot 5,4 meter. Dit omdat aannemers weinig tot geen prefab woningen van deze maat leveren. Als alles volgens plan verloopt start de bouw van de woningen in december van dit jaar en zijn de woningen rond de zomer van 2020 klaar.

Ik wens Fons, Robin, Arjan, Mick en Rik veel succes met hun mooie initiatief en hoop dat dat dit een stimulans is voor meer van dit soort CPO projecten in onze gemeente. Dit project is een mooi voorbeeld wat je met elkaar kunt bereiken ook in deze moeilijke woningmarkt.

 

Hanneke de Zwart

D66 De Bilt