Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 november 2019

4 November: Openbaar deel D66 Ledenvergadering (n.a.v. bouwlocaties)

De komende ledenvergadering zal vanaf 21u00 openbaar zijn, waar de woningbouwlocaties het enige agendapunt vormen. We vragen geïnteresseerde niet-leden die aanwezig willen zijn, zich aan te melden via info@d66debilt.nl. Voorafgaand aan de openbare gedeelte, vind een besloten deel plaats ten behoeve van de leden. De agenda van het besloten deel betreft vooral bestuurlijke aangelegenheden van de vereniging, waaronder de wisseling van het voorzitterschap: Popke Wagenaar treedt af als interim voorzitter en René Frankena zal bij goedkeuring aantreden als voorzitter (zie verdere agendapunten onder).

Datum: maandag 4 november 2019

Locatie: Mauritshoeve, Maartensdijkseweg 9, 3723 MC Bilthoven

19.30 uur:  Inloop

20.00 uur: Aanvang besloten vergadering

  • Agenda (concept)
  • Verslag AAV 25 maart 2019
  • Congresvoorstel duurzame partijfinanciën
  • Begroting 2020

21.00 uur: Aanvang openbare vergadering

  • Woningbouwlocaties

22.00 uur: Sluiting vergadering en naborrel