Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 januari 2020

Jan Steenlaan, schoolroute!

Michiel van Weele, fractie

In de commissie van januari vond een eerste evaluatie plaats van de in 2019 heringerichte Jan Steenlaan. Het agenderingsverzoek had ik samen met Beter de Bilt, Forza en Fractie Brouwer ingediend naar aanleiding van de hoogfrequente gelede bussen van lijn77 die sinds half december 2019  op de nieuwe, nog steeds smalle Jan Steenlaan waren te vinden. Gelukkig werd de route gauw weer omgelegd door U-OV.

Dit besluit is in lijn met de door mij ingediende raadsbreed gesteunde motie Veilig Fietsen op de Jan Steenlaan uit 2016. Voor D66 staat nog steeds voorop de (ervaren) veiligheid voor de fietsers naar de scholen in de ochtendspits, en ook voor fietsers op andere momenten van de dag.

Het doel van de agendering lijkt bereikt. Er is een gedeeld beeld in de raad dat de situatie na de herinrichting van de Jan Steenlaan sterk verbeterd is. Aanvullende verkeersmaatregelen zijn er nog wel nodig, zoals een betere bebording bij de gevaarlijke schuine oversteek voor de fietsers. Het verbod voor vrachtverkeer, evt. in 1 richting lijkt mij ook verstandig gezien de smalle breedte van de weg.

Er zijn door inwoners goede suggesties gedaan voor concrete aanvullende (verkeers-)maatregelen en een andere route voor lijn 77 om ook de Rembrandtlaan te ontlasten. De agendering bood een welkome inspraakmogelijkheid voor bezorgde inwoners en andere belanghebbenden. Er stond een goed stukje in de Biltsche courant, zie hier.