Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 februari 2020

D66 amendement “Onversterkte Muziek” unaniem door raad aangenomen

In de raadsvergadering van donderdag 30 januari heeft D66 De Bilt een amendement (wijziging van een voorstel) ingediend op de jaarlijkse wijziging van de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit amendement is mede ondertekend door Fractie Brouwer, Forza, ChristenUnie, Groen Links, Beter de Bilt en Bilts Belang. Dit eerste amendement van 2020 (A1 2020) is uiteindelijk unaniem aangenomen.

In de APV staan allerlei geluidsnormen opgenomen, waar we ons aan moeten houden als Biltse inwoners. Maar voorheen stond er een uitzondering in, muziekverenigingen werden de eerste 20 uur per week vrijgesteld van deze geluidsnormen. In de nieuwe APV zou deze uitzondering verdwijnen. Tijd om contact met de verenigingen te zoeken, waar bleek dat er geen klachten bekend waren. Ook bij de gemeente waren geen klachten bekend en dus is onze fractievoorzitter, Donja Hoevers aan de slag gegaan met het opstellen van dit amendement.

Volgend de nieuwe afspraken zouden ook muziekverenigingen zich moeten houden aan strikte geluidsnormen (40 decibel tijdens de avonduren). 40 decibel staat gelijk aan het geluid van vogels bij zonsopkomst, een rustige woonwijk of een wandeling in het bos.

Na goed overleg met de OdrU (omgevingsdienst Utrecht) en ambtenaren van de gemeente is er een werkbaar amendement ontstaan, waardoor de verenigingen gewoon wekelijks kunnen repeteren. Zij staan immers altijd paraat wanneer er iets te vieren valt, denk aan Koningsdag, de 5 jaarlijkse bevrijdingstaptoe, 900 jaar De Bilt etc. Voor de duur van 3 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de voorgeschreven maximale geluidsniveaus.

D66 De Bilt zet zich niet alleen in voor cultuur, maar ondersteunt ook graag ons verenigingsleven. Onze verenigingen zijn 1 van de motoren van de samenleving, de plek waar iedereen welkom is om samen aan iets moois te werken.