Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 22 februari 2020

Duurzaamheid 2020

Donderdag 20 februari behandelde de gemeenteraad de duurzaamheidsagenda van de gemeente De Bilt voor de komende jaren. In de bijdrage van D66 hielden we het klein en lokaal. Geen grote woorden over de wereldproblemen, liever veel kleine en grote daden, met het oog op de toekomst en in het belang van de inwoners van de gemeente De Bilt
Wat doen we zelf en hoe helpen we onze inwoners bij de energietransitie?

Zeker is dat er nog veel onzeker is, met name rond de benodigde warmteplannen en de lokale duurzame opwekking van elektriciteit. De rol van de raad hierbij is verbinden, inwoners meenemen in komende maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zijn als D66 positief gestemd over de energietransitie en werken graag mee aan snelheid, nu eerst voor de lokale duurzame opwekking van elektriciteit. Wij vonden het leuk om te horen dat in Westbroek concrete interesse is voor de kleine houten windmolens, zie bijgaand plaatje.

Duurzame mobiliteit is een ander onderwerp dat nog belangrijk gaat worden. De uitstoot van CO2 van deze sector is in de Utrechtse regio bijna net zo groot als de uitstoot in de gebouwde omgeving. Via het ruimtelijk beleid en het verkeersbeleid is hier volgens ons voor een deel ook lokaal op te sturen.

Ten opzichte van sommige partijen die vinden dat we teveel doen en te snel gaan in De Bilt is het voor ons voldoende te wijzen op de schamele 3,2% (2018) duurzame bijdrage aan de elektriciteitsopwekking in deze gemeente. De provincie Utrecht ligt met 4,7% iets op ons voor, landelijk blijft onze provincie ook achter. En Nederland ligt hiervoor achterop in Europa. Er is dus nog veel nieuwe wind en zonne-energie nodig, ook lokaal. D66 hoopt op een constructief lokaal debat in de komende jaren.

Duurzaamheid is meer dan de energietransitie, waarbij Beng! ons trouwens al goed begeleidt. Circulaire economie, ons afvalbeleid, aandacht voor kringlooplandbouw en biodiversiteit zijn allemaal nodig en krijgen onze aandacht, bijvoorbeeld in het groenonderhoud. Mooi is ook de CO2-prestatieladder om de eigen prestaties te monitoren. Wie weet leidt dit tot financiele besparingen. Financiele duurzaamheid is voor D66 een belangrijk component van duurzaamheid, toekomstbestendig budgetteren en aandacht voor onderhoud en voor een betere exploitatie van de gemeentelijke bezittingen blijft hard nodig.

D66 wil in lijn met de agenda de aandacht, en helaas beperkte middelen, in De Bilt gericht inzetten op de eigen opgaven, via de CO2 prestatieladder, zodat de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal kan zijn in 2030. Het goede voorbeeld geven. Daarbij ook naar buiten gericht zijn met gedegen informatievoorziening: wat komt er aan? Laten we onze inwoners, bedrijven en instellingen aansporen nu te handelen, om straks verrassingen te voorkomen. De toegezegde programmamanager vinden wij een goed idee, met dank aan de raadswerkgroep die de strategische agenda van de raad helpt uitwerken. Wellicht dat de programmamanager zich naast informatievoorziening en aansporing ook bezig kan houden met vergunningsverlening en handhaving. Dat verloopt ondanks goede bedoelingen nog steeds niet optimaal.

D66 is benieuwd hoe de Brandenburg-West proeftuin voor een aardgasloze wijk zal gaan, wij zijn voor het initiatief. Toekomstgericht. Het zal geen eenvoudig traject zijn, maar we zijn gelukkig niet de enige gemeente die hiermee bezig gaat en we kunnen meekijken bij vergelijkbare trajecten die soms ook al verder zijn.

De gemeente gaat het voor het bereiken van de lokale duurzaamheidsdoelen niet alleen kunnen, koplopers onder onze inwoners en onze bedrijven en instellingen zullen ook de komende jaren gelukkig het goede voorbeeld geven. De klimaatmonitor is dan fijn om te hebben. Het geeft ook de kans om bij te sturen als dat zou moeten. De grootste bijdrage aan de energietransitie komt in onze gemeente uiteindelijk van bedrijven, instellingen en particulieren, al dan niet aangespoord door oplopende energiekosten en komende wetgeving zoals het verplichte energielabel C voor kantoren in 2023. Hopelijk mag de gemeenteraad dan nog steeds vergaderen in een voldoende geïsoleerd gemeentehuis met energielabel C of beter.