Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

Verenigingen, belangrijker dan ooit!

D66 De Bilt heeft in juni met succes gepleit voor het voorkomen van een bezuinigingsslag bij de vele verenigingen
die onze gemeente rijk is. We zijn blij dat onze verenigingen niet te maken krijgen met het wegvallen van subsidies omdat ze hun doelstellingen dit jaar niet kunnen halen.

De afgelopen maanden hebben vele vrijwilligers extra hard moeten werken om hun club zo goed mogelijk te laten draaien. We zijn trots dat zoveel mensen zich vrijwillig inzetten voor onze samenleving, veelal naast een betaalde baan.

Een punt van aandacht voor ons is de bestrijding van laaggeletterdheid. We zien hierbij een belangrijke rol weggelegd voor de bibliotheek. Daar gebeuren veel mooie dingen, in samenwerking met vele partners zoals Steunpunt Vluchtelingen, Kunstenhuis, onderwijs, consultatiebureau en vele anderen. We pleiten voor versterking van de bibliotheek, zodat nog meer mensen bereikt kunnen worden.

Tot onze schrik worden we geconfronteerd met een bezuiniging in het armoedebeleid van € 25.000, waarbij de financieel zwaksten van onze samenleving weer een klap moeten opvangen. Dat moet toch anders kunnen? Een ingewikkeld dilemma omdat we de begroting sluitend willen houden. Zomaar een bezuiniging schrappen zonder plaatsvervanger voelt als een ongedekte cheque. En dat willen we absoluut niet. D66 heeft duurzame financiën hoog op de prioriteitenlijst staan, met het oog op de volgende generatie.

Tot slot ons speerpunt wonen. We zijn blij met het onlangs behaalde resultaat dat elk woningbouwproject 30% sociale (huur)woningen en 10%, maar liever nog 20%, middenhuur woningen moet bevatten. Daarnaast richten we graag de aandacht op experimenten tussen langer thuis wonen en het verpleeghuis in. Een mooi voorbeeld hiervan is de Knarrenhof, waarvan de initiatiefnemers al op digitaal fractiebezoek zijn geweest.