Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

Betoog van de fractie bij de begroting 2021

Voorzitter,

We bevinden ons in een unieke situatie, voor het eerst hebben we onze algemene beschouwingen niet gezamenlijk in de raadszaal, maar elk op onze eigen plek, verbonden via het internet, maar zonder elkaar echt in de ogen te kunnen kijken. En we weten het allemaal, de wereld om ons heen heeft het zwaar, en we zijn er nog lang niet. Een onderwijs collega van me zei: we begonnen aan een marathon, niet in de wetenschap dat we maandenlang onophoudelijk door moeten rennen. Laten we er zijn voor elkaar.

Onze complimenten aan de ambtelijke organisatie, het is, ondanks alles, gelukt om deze begroting op papier te krijgen. En niet zomaar een begroting, een sluitende begroting. De wethouder zei het in de commissie, voor het derde jaar op rij hebben we te maken met bezuinigingen en toen hij dat zei realiseerde ik me dat dat mijn hele raadsperiode is. Voor een politicus is dat even doorbijten, daar waar bezuinigd wordt, is weinig ruimte om aan mooie nieuwe initiatieven te werken. Gelukkig zien we in deze begroting dat er licht aan het einde van de tunnel is. In 2022 en verder zien we een opwaartse lijn. We kunnen optimistisch vooruitkijken, maar het vergt wel moed om de lastige keuzes te maken, die op dit moment nog nodig zijn.

De begroting 2021 is voor het sociaal domein meer dan 2 mln hoger dan de begroting 2020, nu precies een jaar geleden. We zijn blij met de vaststelling van de Biltse Aanpak (door vrijwel de gehele raad in oktober) De uitgangspunten die daarin zijn geformuleerd vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van het sociaal domein in onze gemeente. Nieuwsgierig, maar ook met vertrouwen volgen we de uitwerking hiervan.

Een korting op het minimabeleid, eerdergenoemd door enkele collega’s, daar kunnen we niet mee leven. Ik ben blij dat het college na mijn oproep in de commissievergadering, ons tegemoet is gekomen met een voorstel. Een voorstel waar een amendement uit is gerold vanuit verschillende partijen, ik ben blij en trots dat er zoveel namen onder dit amendement staan, zoals ik al zei, laten we er zijn voor elkaar. Voor D66 is het erg belangrijk om bij de Kadernota gezamenlijk tot een besluit te komen over dekking van dit budget voor de jaren na 2021, wat ons betreft een besluit waarbij lastenverzwaring voor onze inwoners voorkomen dient te worden. D66 is namelijk voorstander van duurzame financiën, opdat we goed omgaan met wat we nu hebben, zodat de volgende generatie erop voort kan borduren.

Ik kijk met trots naar de kracht die aanwezig is binnen verenigingen en andere organisaties die werken met vrijwilligers. Ze hebben te maken met vrijwilligers die wegvallen omdat ze kwetsbaar zijn, maar dat is niet het enige. Mensen die zich graag willen inzetten, blijken ineens noodzakelijke digitale vaardigheden te missen. De aansluiting die ze hadden valt weg. Petje af voor alle, veelal vrijwillige, verenigingsbesturen die elke keer opnieuw kijken naar de mogelijkheden voor hun leden binnen de geldende maatregelen.

Van verbinding maak ik de overstap naar leefbaarheid. We spreken vaak en graag over leefbaarheid in onze kernen. Wij zien een grote rol weggelegd voor onze inwoners, niet alleen de inwoners van nu, maar ook die van de toekomst. Want hoe leefbaar is een dorp als er geen woningen zijn? Een dorp waar het nagenoeg onmogelijk is om als brandweerman of onderwijzer een huis te vinden. We hebben het in deze tijd over cruciale beroepen, mensen die werken binnen onderwijs en zorg en wat ons betreft ook alle mensen die voor onze veiligheid zorgen, als we het dan toch over leefbaarheid hebben… Daarom zijn we extra blij dat het in december 2019 eindelijk gelukt is om vast te leggen dat er vanaf dat moment 30% sociaal en 10, maar liever nog 20% voor middeninkomens gebouwd gaat worden. Projecten als Verwelius zullen bij ons niet meer voorkomen, want voor elke woning in het hoge segment moet een woning gebouwd worden voor de lage en middeninkomens.

Voorzitter, we kijken uit naar de omgevingsvisie, die de komende periode echt van start zal gaan. Wij, maar vooral ook onze inwoners hebben behoefte aan een duidelijke visie op de toekomst van onze gemeente, die wat ons betreft ingestoken wordt vanuit participatie. Wij moeten als raad de kaders stellen waarbinnen geparticipeerd kan worden. Kaders op het gebied van financiën, duurzaamheid en leefbaarheid. Er komen namelijk uitdagingen op ons af, ik noem het centrumplan, de Schapenweide, het oude politiebureau, maar ook aan de klimaatdoelen. Er staat een opgave te wachten waar we de schouders onder gaan zetten, wat D66 betreft doen we dat samen!

Tot slot, we maken niet alleen keuzes voor onze huidige inwoners, maar vooral ook voor de toekomst. Jongeren hebben die toekomst, maar over wat voor toekomst hebben we het? Binnen de fractie hebben we vaker gesproken over en gehandeld naar de toekomststoel. Ik hoor u denken, toekomststoel, wat betekent dit? De toekomststoel is een idee van Jan Terlouw. Een lege stoel die in iedere vergadering en elk overleg de toekomst vertegenwoordigt en ons eraan helpt herinneren duurzaamheid mee te wegen in de beslissingen van vandaag. En daarom onze oproep: geef de toekomst een plek aan tafel!
Met vriendelijke groet,

Donja Hoevers Fractievoorzitter D66 De Bilt