Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Ontwikkelingen Ambachtstraat

De Ambachtstraat in De Bilt staat de afgelopen maanden in de belangstelling. Dit heeft te maken met de veranderingen die het bedrijf MSD, dat aan de Ambachtstraat is gevestigd, door wil voeren. MSD is een multinational en de vestiging in De Bilt heette vroeger Intervet. Het produceert sinds de jaren zestig in De Bilt kippenvaccins t.b.v. de wereldvoedselvoorziening. Het overgrote deel van de MSD medewerkers is MBO opgeleid, deze plekken zijn broodnodig in onze gemeente. De vestiging van het bedrijf In De Bilt is voor D66 De Bilt iets om trots op te zijn.

De plannen van MSD voor o.a. uitbreiding van de productie en kantoren zorgen ervoor dat er forse verbeteringen komen op het gebied van de leefbaarheid in de omgeving. Het vrachtverkeer wordt teruggebracht door beter te plannen, de geluidsoverlast wordt gereduceerd door meer inpandig te werken en het bedrijf heeft aangegeven extra aandacht te besteden aan een groene omgeving en het verminderen van parkeeroverlast. Er is m.b.t. de kippenvaccins zelf trouwens geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. De meest hinderlijke activiteiten worden juist aangepakt.

Waar is de aandacht van de Biltse politiek op gericht? Het gaat veelal om de geschiedenis. Door de komst van het bedrijventerrein Larenstein zou o.a. de Ambachtstraat omgevormd worden tot woonomgeving of straat met kleinschalige, niet milieubelastende bedrijvigheid. Partijen vinden simpel gezegd dat MSD niet thuishoort in een woonwijk, in lijn met de structuurvisie uit 2012 en de woonvisie 2013-2020. De middelen om MSD uit te kopen heeft de gemeente echter niet. MSD kan dus niet worden gedwongen om te vertrekken. Een evt. toekomstig vertrek zou logischerwijs een vertrek van de productie uit De Bilt c.q. uit Nederland betekenen, geen verplaatsing naar Larenstein of RIVM-terrein.

Voor D66 De Bilt staat de leefbaarheid in en rond de Ambachtstraat bovenaan. Wij willen dat een initiatiefnemer zelf het gesprek aangaat met omwonenden. MSD doet dat uit zichzelf. We zien nog liever dat alle bedrijven in en om de Ambachtstraat (en dus niet alleen MSD) met elkaar en met omwonenden en met ook de woningbouwvereniging SSW in gesprek gaan voor het verbeteren van de leefbaarheid. We denken bijvoorbeeld aan een schouw met omwonenden, de gemeente en betrokken bedrijven zoals ook de Albert Heijn en andere ondernemers die gebruik maken van de Ambachtstraat als aanrijstraat. Welke afspraken kunnen er worden gemaakt om de leefbaarheid te verbeteren? Kleinere vrachtwagens bijvoorbeeld!

De richting die veel partijen in zijn geslagen kunnen wij niet begrijpen. We zijn net bezig de woonvisie 2013-2020 te herzien en hier een participatietraject voor in te richten. Vragen om aan de bestaande visie vast te houden zet de inwoners buitenspel nog voordat de participatie is begonnen. D66 De Bilt houdt zich ook verre van complottheorie├źn over de grote boze overheid. We hebben oog voor het verbeteren van de leefbaarheid voor de wijk, voor de mensen die daar hun dagelijks werk en leven hebben. Die zich zorgen maken over de veiligheid van zichzelf, maar ook van anderen, en die bereid zijn tijd te steken in het verbeteren van de eigen omgeving. Vertrouw op de eigen kracht van mensen. Daarom hebben we alle partijen gevraagd om in gesprek te komen of te blijven en goede werk- en woonafspraken te maken voor de toekomst van de Ambachtstraat.