Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 januari 2021

Steun voor kunst en cultuur in gemeente De Bilt

D66 De Bilt heeft schriftelijke vragen gesteld over de besteding van de steunpakketten cultuur met betrekking tot de lokale infrastructuur. Vorig jaar heeft onze fractievoorzitter Donja Hoevers al gevraagd of de wethouder bij de besteding van steunpakketten rekening wil houden met instellingen en verenigingen die tussen wal en schip vallen. Verenigingen halen vanwege de corona pandemie hun doelstellingen niet, die de basis zijn voor subsidie verlening. Cultuurwethouder Dolf Smolenaers heeft dit destijds toegezegd, nog voor er sprake was van een steunpakket cultuur vanuit het ministerie. Gemeente De Bilt kent een rijke en bloeiende culturele infrastructuur, in alle kernen. En dat willen we graag behouden voor de toekomst.

Niet alleen kent onze gemeente vele verenigingen, kunstenaars en stichtingen met betrekking tot cultuur, ook cultuureducatie is prominent aanwezig. Onze scholen spelen hier een grote rol in, maar er zijn veel andere partijen die, al dan niet op vrijwillige basis, hun steentje bijdragen aan de cultuureducatie. Daar moeten we zuinig op zijn.

Tot slot het onderwerp cultuurparticipatie, voor kwetsbare groepen is het nog moeilijker geworden om deel te nemen aan de verschillende culturele activiteiten in onze gemeente. D66 vindt het belangrijk in het kader van kansengelijkheid, maar ook het welzijn van onze inwoners, dat iedereen deel kan nemen aan culturele activiteiten. Als je bijvoorbeeld net je baan bent verloren vanwege een pandemie, is het belangrijk dat de overheid meedenkt, je een zetje geeft waardoor je overeind blijft en je energie overhoudt om weer te werken aan je toekomst.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen.