Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 februari 2021

Kwinkelier: Gemeenteraad gaat niet over één nacht ijs – Herziening bestemmingsplan Kwinkelier uitgesteld

Op verzoek van de raadsfracties van GroenLinks, D66, VVD en CDA is de behandeling van de tweede herziening van bestemmingsplan Kwinkelier in de gemeenteraad van 18 februari 2021 uitgesteld, het onderwerp zal in maart opnieuw op de agenda komen. Het verzoek tot uitstel werd vrijwel unaniem gesteund door de gehele raad.

In de commissievergadering van 11 februari 2021 rezen er veel vragen over de (wenselijkheid van) beoogde bouwhoogten, geluidsoverlast, toegankelijkheid voor minder validen, leegstand, een speelplek voor de jeugd, de soorten te bouwen woningen en duurzaamheid (zonnepanelen, etc.). Hierop zijn er door de raad veel vragen gesteld en verscheidene amendementen en moties voorbereid. Het bleek helaas te kort dag om voorafgaande aan de raadsvergadering alle vragen en voorstellen uit de raad van een weloverwogen juridisch antwoord te voorzien, alle consequenties door te rekenen en gesprekken te voeren over deze wensen. Daar de Kwinkelier een zeer belangrijke rol vervult voor de inwoners van gemeente De Bilt moet zorgvuldigheid boven snelheid gaan. Gevraagd is het onderwerp in maart te heragenderen, zodat er niet te veel tijd verloren gaat.