Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 april 2021

Eindelijk verder aan de slag in de Kwinkelier

Op 25 maart, na bijna 5 uur vergaderen, stemde de raad in met het bestemmingsplan van de Kwinkelier. De projectontwikkelaar kan nu verder met het afmaken van de Kwinkelier. De ondernemers zijn blij dat er nu weer gebouwd gaat worden en dat het winkelcentrum verder afgerond wordt. Wat betekent dit voor het winkelcentrum in Bilthoven? Rond het Uilenpad en op oude plek van de sporthal komen woningen en winkels. De Kwinkelier wordt weer verbonden met de Julianalaan. Bij de Sperwerlaan komt een woontorentje en een passage naar de AH.

Dit bestemmingsplan is volgens D66 een verbetering in vergelijking met het oude bestemmingsplan. De massale hoge gebouwen aan de Sperwerlaan en achter de AH zijn verdwenen. Rond het Uilenpad is de bebouwing gehalveerd ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Al met al een beter plan passend bij de schaal van onze gemeente.

Moties en amendementen
Is alles dan positief? Nee dat is het niet. Omwonenden hebben zorgen over geluidsoverlast van de mogelijke sportschool die er misschien komt. Een motie hierover is aangenomen. De gemeente moet een vinger aan de pols houden als de sportschool open is. De raad maakt zich zorgen over het aantal m2 detailhandel in het rond het centrum van Bilthoven. We weten nog niet hoe de wereld er na Corona gaat uit zien en consumenten bestellen veel meer per internet dan vroeger. Volgens de detailhandelsnota uit 2017 zijn er al te veel m2. De raad heeft een motie over leegstand aangenomen. In de motie wordt gevraagd afspraken te maken met de ontwikkelaar om leegstand tegen te gaan.

De ontwikkelaar staat in principe positief tegenover zonnepanelen op het dak van de Kwinkelier. Een motie hierover is met grote meerderheid aangenomen. Uiteraard heeft D66 deze motie voor ‘Zon op dak’ gesteund.

Ook waren er een amendement en een motie over de hoogte van de gebouwen rond het Uilenpad. D66 heeft deze wensen van de raad niet gesteund. We vonden de inhoudelijke argumenten niet overtuigend.

Algemeen belang versus deelbelang
In dit dossier heeft bij D66 het algemeen belang de doorslag gegeven boven verschillende deelbelangen. Volgens ons kan het niet zo zijn dat een deelbelang van enkelen de voorrang krijgt boven het algemeen belang. Hierbij citeer ik een toepasselijke uitspraak van Sigrid Kaag: ‘Als we ervan overtuigd zijn dat wij in de goede richting werken, zijn we niet geloofwaardig als door protest van sommigen we het belang van allen uit het oog verliezen. We moeten niet voor de korte termijn rust kiezen als dat op de lange termijn crisis betekent.’

D66 is, net als de ondernemers, verheugd dat de werkzaamheden in de Kwinkelier afgerond gaan worden en dat het einde van de bouwwerkzaamheden in zicht komt.

Hanneke de Zwart
Fractie D66, maart 2021