Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 april 2021

Een gemiste kans: voorlopig geen zonnepark langs de A27

De Raad heeft op 22 april een voorstel voor een zonnepark langs de A27, bij de afslag naar Maartensdijk afgewezen. D66 vindt dat een gemiste kans. Waarom?

De Bilt moet een serieuze bijdrage leveren aan het invullen van het Klimaatakkoord, en daarmee aan het oplossen van de klimaatproblematiek, hoe bescheiden de rol van ons dorp ook is. Dit zonnepark kan daar een goede basis voor kan leggen. Het ligt op een geschikte plaats, het is ruimtelijk goed inpasbaar. Zo dicht langs de A27 is een zonder meer geschikte lokatie. Het land is intensief gebruikt grasland. Deze locatie is laaghangend fruit in de opgave die voor ons ligt.

In Nederland is gekozen om subsidie in te zetten om de energietransitie op gang te krijgen. Een overheidsinterventie die begint te werken. Maar niet in onze gemeente. Er werden felle verwijten gemaakt aan IXZon, die feitelijk doet wat de landelijke overheid vraagt: neem initiatief voor projecten die bijdragen aan de energietransitie.

Met dit besluit is deze onderneming voorlopig het dorp uitgejaagd. Het College heeft zojuist een nieuwe ronde van gesprekken met inwoners aangekondigd. Waarschijnlijk zal dit leiden tot hetzelfde soort zonnevelden, mogelijk ook op dezelfde plek maar nu gefinancierd door Maartensdijkers met voldoende geld. Daar is op zich niets mis mee, maar jammer dat er weer enkele jaren verloren gaan. Jammer ook dat een plan van buiten, dat ons een vliegende start had kunnen geven, geen kans heeft gekregen.

D66 ondersteunt volledig het streven naar 50% lokaal eigendom en we hopen nog op veel coöperatieve samenwerkingsverbanden. We horen dat er nu al allerlei plannen zijn die wel op draagvlak kunnen rekenen. Het is voor ons een vraag of onze gemeente niet sterker regie over het gehele proces moet voeren. Om te voorkomen dat we nog meer vertraging gaan oplopen.

Het kan wèl.

John van Brakel
Fractie D66 april 2021