Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 mei 2021

Raad besluit tot uitbreiding life science as op de Schapenweide in combinatie met wonen

De Biltse Raad heeft 6 mei besloten dat de Schapenweide zal worden ingevuld met een combinatie van werken en wonen in een groene campus achtige omgeving. Dit deed zij door het vaststellen van het Ontwikkelperspectief Schapenweide waarover door de Gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf sinds 2019 is onderhandeld.

Daarmee is voor D66 een belangrijk onderdeel van haar verkiezingsprogramma weer een stap dichterbij gekomen. De metropoolregio Utrecht ontwikkelt zich tot een nationaal en internationaal toonaangevend centrum op het terrein van deze life sciences. Voor het realiseren van zo’n ecosysteem van startende, maar ook al toonaangevende, innovatieve bedrijven, is veel ruimte nodig. Wij zijn blij dat we al enkele jaren de primaire uitbreidingslocatie zijn van het Utrecht Science Park. Met de nu gereserveerde extra ruimte kan De Bilt ook op de langere termijn blijven bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de life sciences in onze regio. Er is in de Raad een stroming die deze ontwikkeling liever niet ziet en de reservering zo kort mogelijk wil houden. Een slechte zaak als je een strategische ontwikkeling wilt steunen. Wij hebben ons dan ook tegen moties van die strekking verzet.

Daarbij realiseren we met het aantrekken van nieuwe innovatieve bedrijven ook directe en indirecte werkgelegenheid voor de inwoners van De Bilt. Ook dat is een reden waarom D66 het zo belangrijk vindt dat de Schapenweide deze bestemming blijft houden.

De optie uit het Coalitieakkoord om de invulling van de Schapenweide met bedrijven en kennisinstellingen te combineren met woningbouw, is in dit Ontwikkelperspectief ook ingelost. Voor de zuidkant van het terrein wordt uitgegaan van 200 woningen waarvan 30% sociale huur en 30% middenhuur. Dit is een veel groter aandeel dan gebruikelijk en levert dan ook een relatief grote bijdrage aan het invullen van de lokale woningbehoefte. De te bouwen woonwijk zal een groene uitstraling krijgen met veel aandacht voor duurzaamheid en natuurinclusief bouwen. Dank dus aan het College dat dit onderhandelingsresultaat heeft weten te bereiken.

Bij omwonenden bestaan zorgen over de ontwikkeling van het verkeer. Als een plan niet voldoet aan de gestelde normen voor verkeersbelasting en fijnstof, moet het worden aangepast. De volumes moeten wijken, niet de normen. Wij denken bovendien dat de combinatie van wonen en werken de beste mogelijkheden biedt om op de ontwikkeling van het verkeer te sturen. Ook om die reden vonden wij die combinatie van wezenlijk belang. En dan nog zullen er bindende afspraken gemaakt moeten worden met de werkgevers over woon-werkverkeer en leveranciers. Dit soort mobiliteitsafspraken maken landelijk al deel uit van het klimaatakkoord. Om het belang nog extra te onderstrepen hebben ook wij een motie ondertekend die dit nogmaals onderstreept en het college oproept om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.

De volgende stap is dat het Rijksvastgoedbedrijf een biedboek opstelt op basis van Ontwikkelperspectief en daarmee op zoek gaat naar een geschikte ontwikkelaar. Voor D66 is een goede gebalanceerde ontwikkeling van de Schapenweide een speerpunt waar wij ons ook de komende jaren sterk voor zullen blijven maken.