Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 januari 2022
Raadsfracties verwelkomen behandelcentrum Wier op Berg en Bosch terrein

Raadsfracties verwelkomen behandelcentrum Wier op Berg en Bosch terrein

De fracties van Beter de Bilt, Bilts Belang, CDA, ChristenUnie, D66, Fractie Brouwer, GroenLinks, PvdA, SGP en SP in de Biltse gemeenteraad verwelkomen de vestiging van behandelcentrum Wier op het Berg en Bosch terrein. Het betreft hier een instelling die goed past bij de reeds op het terrein aanwezige zorginstellingen. Dat maakt ook, dat met…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 27 november 2021
Wij zijn blij met de nieuwe klimaatadaptatievisie 2050 en het water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2026.

Wij zijn blij met de nieuwe klimaatadaptatievisie 2050 en het water- en rioleringsplan (WRP) 2022-2026.

Om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, zijn meer groen en minder verharding nodig. De klimaatadaptatievisie maakt duidelijk dat De Bilt inzet op meer groen om de temperatuursstijgingen te beperken. Verharding leidt namelijk tot lokale opwarming, terwijl vergroening lokaal de temperatuur beperkt in de zomer. Met het WRP onderneemt De…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 8 november 2021 woensdag 3 november 2021 dinsdag 28 september 2021
Bestemmingsplan Bilthoven Noord en planschade, een bestemmingsplan met beperkingen voor uitbreidingsplannen

Bestemmingsplan Bilthoven Noord en planschade, een bestemmingsplan met beperkingen voor uitbreidingsplannen

Op 14 september is dit onderwerp in de commissie Burger en Bestuur uitgebreid behandeld. Er waren 7 insprekers die hun verhaal deden. Wat er aan vooraf ging Na jaren voorbereiding is in 2014 het bestemmingsplan Bilthoven Noord in de raad vastgesteld. Ter voorbereiding van dit bestemmingsplan is er…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 juni 2021 maandag 21 juni 2021 zaterdag 5 juni 2021