Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 juli 2009

D66 Afdelingsvergadering

Voor de afdelingsvergadering van D66 op 18 november was een bijzondere locatie gekozen: het nieuwe onderkomen van Jeugdtheaterschool Masquerade aan de Rembrandtlaan nr 9. Er waren ruim 30 leden aanwezig, waaronder een aantal nieuwe leden. Allereerst gaf Irene Jongbloets, oprichtster en artistiek directeur, een inleiding over het ontstaan en de ontwikkeling…

Bekijk nieuwsbericht

Raadsbesluit Realisatie zuidelijk deel bedrijvenpark Larenstein

De discussie spitste zich toe op de vraag of het besluit tot bouwrijp maken van het gebied, de rechtsgang over de erfdienstbaarheid niet zou frustreren.. Er is een uiterst kleine kans dat de Hoge Raad in tweede instantie zal vasthouden aan de erfdienstbaarheid. In dat geval is er slechts het risico van een herplantplicht van…

Bekijk nieuwsbericht

Herontwikkelen centrumgebied Bilthoven

Het Masterplan Centrum Bilthoven lag voor ter vaststelling, samen met een voorstel voor een grondexploitatievariant. Anneke van Heertum verbond in haar betoog dit voorstel met zowel het proces De Bilt in Beweging uit 1998 als met jonkheer Van Den Bosch die ervoor gezorgd heeft dat in 1863 een station langs de spoorlijn werd gebouwd. …

Bekijk nieuwsbericht

Aleid Zuidema ontvangt Jet de Bussy penning

De Jet de Bussy penning wordt door D66 uitgereikt aan leden die zich lokaal of regionaal uitzonderlijk hebben ingezet. Dat kan zijn als Raadslid of Statenlid, maar dan moet de inzet groter zijn geweest dan standaard. Recentelijk heeft Annelies Koningsveld namens het Landelijk Bestuur van D66 die penning aan Aleid Zuidema uitgereikt. …

Bekijk nieuwsbericht
1 29 30 31