Steun ons en help Nederland vooruit

Dolf Smolenaers

Fractievoorzitter. Portefeuille: Bestuurlijke aangelegenheden, Werk en inkomen, Financiën.

36 jaar

Weert

Ik heb als humanist altijd de plicht gevoeld om een samenleving te helpen bouwen waar iedereen de kans heeft zichzelf te ontplooien. Ik heb gekozen om dat te doen binnen een politieke partij, in de gemeentepolitiek.

D66 is een partij die past bij mijn levensvisie. Een liberale partij die niet blind op de vrije markt vertrouwt. De samenleving moet geen ‘survival of the fittest’ zijn, de overheid moet mensen in staat stellen om het beste uit hun leven te halen. Zonder betutteling, maar ook zonder mensen aan hun lot over te laten. Zo kan iedereen op zijn eigen manier meedoen .

Zeker nu ook de overheid het financieel moeilijk heeft, staat de nieuwe gemeenteraad voor lastige keuzes. Willen we een zwembad, een bibliotheek of een wijkcentrum? Wat is het belangrijkste voor de inwoners van de Bilt? Als raadslid vind ik het belangrijk om bij deze keuzes steeds de belangen van de Biltse gemeenschap als geheel voor ogen te houden en niet slechts die van een kleine groep. Dat is niet gemakkelijk en vraagt soms om het nemen van minder populaire besluiten. D66 wil er eerlijk over zijn dat niet alles meer kan.

Ik hoop van u het vertrouwen te krijgen om namens u hierover mee te praten en beslissen. Ik zal mijn best voor u doen.

Portefeuille: Bestuurlijke aangelegenheden, Werk en inkomen, Financiën.

Meer van Dolf Smolenaers