Steun ons en help Nederland vooruit

Hergebruik van grondstoffen

Verder verminderen van restafval door het thuis scheiden van de belangrijkste afvalstromen is belangrijk voor de kwaliteit en opbrengst van die afvalstromen. Hierdoor kan voor dezelfde afvalstoffenheffing een hoger serviceniveau worden geboden.

Betalen voor de huur van een grotere restafvalcontainer vinden wij verdedigbaar volgens het principe de vervuiler betaalt, maar het gaat D66 te ver om iedereen per kilogram restafval te laten betalen (DIFTAR).

Onderdeel van een goede serviceverlening is de nabije beschikbaarheid van afvalbrengstations in de wijken. Dit is belangrijk voor onze inwoners in de hoogbouw en voor mensen die niet veel verschillende afvalbakken (kliko’s) bij hun huis kwijt kunnen.

De wereld van de afvalverwerking is sterk in beweging.  D66 staat open voor aanscherping van het beleid als technologische innovaties mogelijkheden tot verbetering in het hergebruik van grondstoffen bieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018