Steun ons en help Nederland vooruit

Ambtelijk apparaat op minimale omvang

Plannen lopen vaak vertraging op, vergunningverlening is vaak een stroperig proces. Ook in ruimtelijke projecten is veel vertraging. Het is niet meer mogelijk om te bezuinigen op de ambtenaren die hieraan werken. Daarin zijn de grenzen bereikt. Meer bezuinigingen op zowel beleid als uitvoering zouden de gemeentelijke diensten geen goed doen. Daar zijn ook onze inwoners de dupe van wanneer ze de gemeente nodig hebben, bijvoorbeeld voor het aanvragen van vergunningen. D66 wil een kortere doorlooptijd realiseren bij omgevings- en bouwvergunningen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018