Steun ons en help Nederland vooruit

Inwoners betrekken bij de leefomgeving

In de komende periode wordt de omgevingsvisie voor de gemeente De Bilt opgesteld in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Voor het versterken van de sociale structuur en het behoud van vitale kernen en levendige wijken willen wij in samenwerking met de bewoners integraal en per kern/wijk, kijken naar wat mensen nodig hebben in hun omgeving.  Bij grotere projecten  moet versoepeling van regels hand-in-hand gaan met beter overleg tussen de initiatienemers van die projecten en de inwoners.
Voor het onderhoud van het openbaar groen is de gemeente primair verantwoordelijk. De gemeente biedt hierbij actief ondersteuning aan bij particuliere initiatieven, zoals groenadoptie en bewonersparticipatie in het groenonderhoud, om zo tot een hogere kwaliteit van het openbaar groen in de eigen buurt te komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018