Steun ons en help Nederland vooruit

Coördinatie van zorg en ondersteuning

Bij de zorg voor een cliënt is vaak een groot aantal partijen betrokken. Er moet iemand zijn die overzicht houdt en de samenhang op de verschillende terreinen bewaakt. Idealiter is dat de cliënt zelf of een mantelzorger, maar dat is niet altijd mogelijk. Dan is invulling van die rol door een vrijwilliger of een professional een mogelijkheid. Wij willen onderzoeken wat nodig is voor iemand om die coördinerende rol te kunnen vervullen, wie dit kan doen en in welke situaties dit moet worden ingezet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018