Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame financiën

Voor D66 is het belangrijkste uitgangspunt dat we zelf de financiële gevolgen dragen van onze ambities en deze niet afwentelen op toekomstige generaties

Daarom zullen we de komende jaren de reserves verder te versterken, onze schuldenpositie afbouwen en (mede daardoor) tegelijkertijd de gemeentebelastingen laag houden. De lasten voor onze inwoners laten wij niet stijgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018