Steun ons en help Nederland vooruit

Stimulering duurzaamheid

Door de drempel om investeringen te doen op het gebied van duurzaamheid te verlagen, wordt meer draagvlak gecreëerd en worden doelen sneller behaald.

D66 wil het revolverend fonds voor duurzame investeringen de komende jaren verder verhogen. Bij een revolverend fonds vloeien de opbrengsten van de investering of lening terug naar het fonds waardoor er opnieuw geinvesteerd kan worden.

Wanneer particulieren in een collectief duurzame energie willen opwekken, dan wordt dit vanuit de gemeente gefaciliteerd, bijvoorbeeld door mee te werken aan wijziging van bestemmingsplannen.

Soms is een vergunning voor zonnecellen nodig. Als er een vergunning nodig is voor het plaatsen van zonnecellen op of aan gebouwen worden zij vrijgesteld van legeskosten.

Particuliere verhuurders van woningen ouder dan tien jaar mogen vijf jaar lang de helft minder OZB betalen wanneer zij hun energielabel met twee stappen verbeteren. Deze doelgroep is moeilijk te bereiken in het doorvoeren van duurzame renovaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018