Steun ons en help Nederland vooruit

Nationaal Natuur Netwerk

Voor D66 is de voltooiing van het Nationaal Natuur Netwerk (vroeger Ecologische Hoofdstructuur genoemd), ons nationale netwerk van verbonden natuurgebieden, essentieel voor het behoud van het natuurschoon in onze gemeente. De Bilt is onderdeel van de Stichtse Lustwarande in de regio en dit koesteren we. In een druk en vol gebied als de Randstad, is regie op de ruimte onontbeerlijk. De rol van de gemeente bij het Nationaal Natuur Netwerk is beperkt. We benutten deze beperkte mogelijkheden maximaal om de groene ruimte groen te laten blijven, de lege plekken in de kernen op te vullen en verrommeling aan de rand van de kernen tegen te gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018