Steun ons en help Nederland vooruit

Ecolocaties

Fundamentele vernieuwingen van bestaande systemen zijn nodig om doelen op het gebied van duurzaamheid te halen. Zo moeten bijvoorbeeld leidingnetten worden aangepast doordat er meer elektrische auto’s gebruikt worden en er steeds minder gas zal worden gebruikt.

D66 wil dat hiervoor energiebestemmingsplannen worden opgesteld met de beheerder van de infrastructuur (Stedin),  gericht op deze wijzigende energiebehoefte (Inclusief openbare verlichting.) Dat biedt de mogelijkheid om vernieuwingen geconcentreerd door te voeren. Dat is goedkoper en daardoor kunnen zogenaamde eco-locaties ontstaan waar ervaring kan worden opgedaan met nieuwbouw zonder gas.

Hedendaagse beslissingen voor de bouw moeten anticiperen op toekomstige technologie (bijvoorbeeld de veranderende wijze waarop woningen worden verwarmd) omdat systemen tegenwoordig een levensduur tot 50 jaar kunnen hebben.

D66 pleit ervoor dat alle nieuwbouw gasloos wordt gerealiseerd.

Via prestatieafspraken willen we vastleggen dat de bestaande sociale woningbouw wordt verduurzaamd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018