Steun ons en help Nederland vooruit

Meer woningen

De woningvoorraad moet ook worden vergroot. D66 wil dat het aandeel sociale woningbouw in de gemeente 30% is en blijft. Niet door dit per project te verplichten, maar door een gemiddeld percentage voor de hele gemeente aan te houden. Bij de nieuwbouw moet de focus liggen op middelhoge huur, omdat dit het meeste bijdraagt aan een betere doorstroming.

D66 wil dat er ook voldoende appartementen aan de bovenkant van de markt worden gebouwd zodat mensen die vanuit duurdere koopwoningen naar een appartement willen verhuizen in onze gemeente kunnen blijven wonen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018