Steun ons en help Nederland vooruit

Inwoners die meedoen

D66 wil dat de gemeente zich openstelt en dat initiatiefnemers zelf het voortouw nemen. Wij willen vormen van burgerparticipatie gaan gebruiken die meer zijn dan alleen de bekende inspraak. Wanneer het kan laten wij burgers meer doen dan meedenken en meebeslissen of ontwerpen, vooral als het hun eigen buurt betreft. Want wie weet nu beter wat nodig is in de buurt dan bewoners zelf? De gemeentelijke organisatie moet van buiten naar binnen denken.

Wijk- en dorpsraden kunnen rekenen op onze blijvende ondersteuning. Maar het is belangrijk te realiseren dat deze organisaties niet altijd alle inwoners vertegenwoordigen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018