Steun ons en help Nederland vooruit

Problemen in samenhang aanpakken

Problemen die mensen ervaren op het gebied van werk, wonen, inkomen en zorg hangen vaak samen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop woonsituatie, lichamelijke- of psychische gezondheid, het al dan niet hebben van werk en een schuldenproblematiek allemaal invloed op elkaar hebben. D66 is ervan overtuigd dat bij het zoeken naar een oplossing deze samenhang zo vroeg mogelijk moet worden meegenomen. Het aanpakken van problemen in hun samenhang maakt de inspanningen effectiever en van vroegtijdig aanpakken kan problemen in de toekomst voorkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018