Steun ons en help Nederland vooruit

Referendum

De sluitsteen van het beleidstraject wordt het correctief referendum op initiatief van een grote groep inwoners. D66 heeft de houding dat in een gezonde democratie de gekozen vertegenwoordiging ook tussentijds ter verantwoording mag worden geroepen. Dit referendum maakt het mogelijk voor inwoners om besluitvorming terug te draaien wanneer deze in hun ogen onwenselijk is. In een referendumverordening wordt het aantal benodigde handtekeningen vastgesteld. Zodra dat wettelijk mogelijk is, streven wij naar een bindend referendum.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018