Steun ons en help Nederland vooruit

Samenwerking met andere gemeenten

Het is altijd het beste wanneer je problemen zo veel mogelijk oplost op het schaalniveau waar ze spelen. De Bilt is geen eiland, en op het gebied van werkgelegenheid, zorg en mobiliteit trekken onze inwoners zich ook (terecht) niets aan van gemeentegrenzen. Veel van onze taken zijn daarom inmiddels ondergebracht in samenwerkingsverbanden met andere gemeenten.

Door middel van bovengemeentelijke samenwerking kunnen wij niet alleen kennis in huis halen of financiële- en bestuurlijke voordelen realiseren. Samenwerken kan ook lonen voor inwoners, door barrières weg te nemen door het hanteren van dezelfde regels, gezamenlijk in te kopen of grensoverschrijdende problematiek – bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid – gezamenlijk aan te pakken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018