Steun ons en help Nederland vooruit

Sluipverkeer

Het autowegennet in de kern De Bilt wordt op spitstijden regelmatig overbelast door sluipverkeer. In de komende raadperiode wordt het in 2014 vastgestelde verkeerscirculatieplan uitgevoerd. Uitgangspunt voor D66 is het weren van (regionaal) sluipverkeer uit de gehele kern en ook om in samenspraak met de inwoners van De Bilt waterbedeffecten bij de te nemen verkeersmaatregelen zoveel mogelijk te voorkomen. Veilig fietsen naar scholen en sportvoorzieningen is het uitgangspunt voor de geplande wegaanpassingen op de Jan Steenlaan. Ook in het buitengebied zoals bijvoorbeeld bij Westbroek gaat veiligheid boven snelheid en wordt sluipverkeer geweerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018