Steun ons en help Nederland vooruit

Verlagen van de regeldruk

Door de nieuwe Omgevingswet ontstaat straks meer ruimte voor inwoners en bedrijven om vergunningsvrij zaken te realiseren, bijvoorbeeld verbouwingen. D66 is blij met deze verlaging van de regeldruk. Daartegenover staat dat de regels die er dan wel zijn ook beter moeten worden gehandhaafd. De capaciteit van de Bijzondere Opsporingsambtenaren moet daarop worden aangepast.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018