Steun ons en help Nederland vooruit

Vroeg- en voorschoolse educatie

Kinderen met een taalachterstand krijgen ook in De Bilt al op jonge leeftijd een indicatie voor extra ondersteuning in de vorm van Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE). D66 vindt het wenselijk dat deze kinderen zoveel mogelijk verdeeld worden over de opvanglocaties en deze niet allemaal samen in één groep terechtkomen. Daarom stelt D66 per opvanggroep een maximum van 30% VVE-kinderen voor.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018